Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
22.08.2018 12:07 - Произход на името българи
Автор: didanov Категория: История   
Прочетен: 8329 Коментари: 32 Гласове:
10


Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg

ДИЛЯН ИВАНОВ

В историческата наука, езикознанието и ономастиката (наука, която изучава собствените имена) са известни няколко начина за назоваване или самоназоваване на племена и народности:

– по географски признак – на името на планина, река и др.

– по тотем – на името на животно, което е покровител на рода

по личното име на водача на рода или народа

– по името на известна личност

– по характерни умения или занаяти

– по характерни положителни качества (много е трудно да бъде посочен народ, който да се самоназовава по свое унизително качество или по свой недостатък)

 

Ето няколко основни хипотези за името българин:

Според мнението на проф. Иван Шишманов и на други учени, името “българи” произлиза от названието на р. Волга и означава “хора, които живеят на брега на река Волга”. (бележка от автора: Връзка между името на р. Волга и етнонима „българи” действително има – след заселването на българите, водени от Котраг, през 660 г. по средното течение на реката Итил е основана държавата България.

Разпространен през социализма вариант  бе мнението на руските историци Г. Мехлеев, Лев Гумильов, Сергей Токарев и др. извеждат значението на думата “българи” от монголското етническо название “булгачин”, което тълкуват по следния начин: “булга” – самур (вид животно с ценна кожа) и “чин” – наставка за професия, тоест “самурджии” – ловци на самури. бе  че името ни идва от тюркското „бул“ със значение смесен (народ?).

Според волжките името българи означавало „мъдър, велик човек“.

Други свързват името ни с балакрите, споменати като съюзници на Алекасндър Македонски  и обитаващи планината Балакрос ( Беласица).

Тълкувайки значението на тракийските теоними В. Георгиев споменава древното божество Блегур ( Зевс Блекурос) и свързва името му с гръцкото прилагателно флегурос- огнен, сияен, пламтящ. Т.е. според нашият езиковед тракийската дума за светъл, сияен, огнен, пламтящ е блегур.

Според академик Димитър Ф. Дечев (историк, филолог и епиграф), названието “българи” е свързано с германската дума “balken” и означава „борци”.

Съвременни изследователи на индоевропейските езици, по-специално на иранската група, извеждат значението на думата “българи” от корена БЪЛГ (БАЛГ) и наставката – АР – „човек”. Думата АРИИ означава „хора от бялата раса”, но се употребява и в смисъл на „благородници

В статията си „Българи в Троянската война“ известният български математик и изследовател на старата ни история Йордан Табов обосновава тезата, че всъщност името пеласги е изопачено име на българите (пеласги=пеларги=пелагри=белагри=българи).

image
Според изтъкнатия немски лингвист Август Фик, етнонимът пелазги е тясно свързан с етнонима пелагони, той даже ги счита за част от пелагоните: „Wie ihr Name sagt, waren die Pelasger eine Abzweigung des Volks Pelagonen: Πελασγος aus Πελαγ-σκοσ verhaelt sich zu Πελαγων,  wie -λισκοσ zu –λιγσκος... An der alte Pelagonenland im Norden von Makedonien stoesst das Gebiet von Kreston, wo die Pelasger noch zu Herodots Zeit Namen und Sprache behaupteten. (Vorgriechische Ortsnamen als Quelle fьr die Vorgeschichte Griechenlands. Fick, August. Gцttingen, 1905 – 1909, стр. 271-272) Напълно възможно е пеласги да е изопачено от пелаги, което пък иде от белаги>белги>бълги>бълг-ари, като в последната форма -ари е наставка, означаваща понятието «мъж», ср. стража – стражар (мъж, който стои на стража; риба – рибар – мъж, който лови риба и пр.). Тази наставка е добавена в по-късни времена към първоначалния корен бълг-, бълаг-, в който корен началният съгласен Б гърците са предавали с помощта на буквата П, тъй като нямат в езика си до ден днешен нито звук, нито съответно буква Б. Тези «пелаги», а всъщност «белаги», «бълаги»  са дали името на македонската област Пелагония, която всъщност в оригинал ще е звучала като Белагония, или Бългония – като в случая вместо наставката –ар и окончанието -ия, имаме наставката –он и окончанието -ия. Тази пък последната наставка е гръцки вариант на българската наставка –ан, плюс окончанието -ия, тое ест най-вероятно е оригиналното име на страната да не е било Пелагония, а Пелагания, или Бългания, което означава, че единият от вариантите на името «българи» в древността ще е бил «бългани». Може би именно от това име, чрез обеззвучаване на звук Г да иде и името Балкани– от Бългани.
image

Според мен обаче възникването на името българи е много по-просто и няма нужда от задълбочени семантични анализи. То е  описано от Спиридон Габровски (1792г.)в неговата „История во кратце о болгарском народе словенском“ , където българите носят името си от един митичен цар-епоним Болг.

Коя хипотеза е „права“ и коя „крива“?

Трудно е да се даде някакъв еднозначен отговор, поради липса на достатъчно сведения. Моето мнение е, че значението на името има малко общо с неговото възникване. И в това се корени заблуждението на изследователите – повечето се опитват от значението на името да определят, кога и как се е създал българския народ и дори къде е била неговата Прародина. А много малко от тях си задават въпроса, как са възниквали в древността имената на племената и народите, каква е била традицията за това. Ако приемем хипотетично, че нашето име е възникнало няколко века преди новата ера на Балканите, то начина на възникване на народностното име не би трябвало да се различава от начина на възникване на имената на  останалите съседни племена и народи.

А какви племена имаме по тези земи, как са се казвали те?Нека изброим по-важните от тях: пеласги от Пеласг, илири от Илирий, дардани от Дардан, трибали от Трибал, македони от Македон, мигдони от Мигдон,пелагони от Пелагон, едони от Едон, пеони от Пеон, бистони от Бистон, скити от Скит, кимери от Кимер, одоманти от Одомант, тевкри от Тевкър, трояни от Трой, кикони от Кикон, одриси от Одрис, тини от Тинос, меди от Медос, витини от Битинос, данайци от Данай, ахейци от Ахей, елини от Елин, йонийци от Йон, аргосци от Аргус, лакедемонци от Лакедемон, мариадни от Марианд, пафлагони от Пафлагон, лиди от Лид, долонки от Долон и много много други. Може би само бригите-фриги нямат някакъв митологичен цар-епоним, но вероятно е загубен във времето, т.к.. не случайно те са посочени като по-древен от египтяните народ.

Следва да си зададем въпроса – ако името болгари или българи е възникнало на Балканите поне до новата ера, логично е това да е било в резултат на някой цар-епоним. Имало ли е такъв – ДА!- според Спиридон Габровски:

За Болг, петия крал илирически

Болг беше брат Бремов и завоюва Тракия, Македония, Далмация, [стигнa] даже до Бяло море и Рим. И той беше подобен на своя баща — голям мъчител: заповяда на народа да се нарича на неговото име болгаре, и от това време иллирийците се наричат болгари, а не както някои мислят, че от река иде [името] болгари. Гърците, като нямат словото „буке“ [буквата „Б“], не могат да кажат болгари; а римляните, имащи буквата „Б“, могат да кажат болгари.

В труда си Г.С.Р. също потвърждава отчасти написаното от Спиридон "НАРОДНИ БЪЛГАРСКИ ПОВЕСТВУВАТЕЛНИ ПАМЕТНИЦИ, ПОТВЪРДЕЮЩИ, ЧЕ БЪЛГАРИТЕ ДРЕВЛЕ НОСИЛИ И ИМЕТО КИМБРИ ИЛИ КИМЕРИИ И ЧЕ БРЕМ И БОЛГ БИЛИ БЪЛГАРСКИ ЦАРЕ"

Нека разкажем и легендата за раждането на цар Болг, дал името на Болгарите:

Три дни преди 22 декември цар Колад, заедно с жреците и мъжете се отправили към светилището в Небесната планина, за да се поклонят на своя бог Слънцето. На тръгване Колад казал на жена си:

      - Докато отсъствам, ако дойде часът да родиш, от сега да знаеш – родили се момче, както жреците предсказаха, ще носи името Болг, което ще рече велик, силен, безсмъртен!

      - Тъй да е, Царю мой, ако е момче ще бъде Болг! – съгласила се жена му.

       На 24 вечерта болките предизвестили канската жена за предстоящото раждане. Всички възрастни жени и мъже, които не са могли да отидат с царя на поклонението, стояли край огнището и се молели да се сбъдне предсказанието на жреците. Цяла нощ повтаряли:

                              "Нека бъде мъжко чедо, нека бъде..."

       На 25 декември, рано сутринта, точно когато изгряло слънцето, тя родила своя син Болг. Зарадвали се всичк, защото вече ще има кой да наследи царството, то ще остане цяло, а няма след смъртта на Колад, да се раздели на 5 части и да премине в ръцете на алчните му зетьове.

      Същия ден, когато слънцето се изкачило високо на небето, Колад, жреците и мъжете се завърнали от светилището. Излязла царската жена с новородения си син, последвана от мало и голямо за да ги посрещнат. Всички пеели:                        "Болг се роди, Коладе, Болг се роди !..."

      Зарадвал се много Колад и от щастие се разплакал. Жрецът, застанал до него, се провикнал:

      - Чуй народе волята на нашия бог Слънцето, което ни изпрати в дар Болг! По неговата воля, името на Болг и народа, на който ще е Велик цар, ще просъществува за веки веков! По волята на Бог, от днес нататък за вечни времена, от този ден ще започва отброяването на новата година! Това ще е новият най-точен календар за всички времена и народи! – и вдигнал жезъла си към слънцето.“

 

Според мен има достатъчно основания да се смята, че ние българите носим името си именно от един такъв цар-епоним  Болг, както почти всички древни племена от балкано-анатолийския регион.  Какво име са носили обаче  т.н.хора на Болг или болгарите (ако приемем, че наставката "ар" може да се преведе с древноиранската дума "ар" или "ир" която значи "човек, деятел") преди това? Отговор на този въпрос намираме отново в  Спиридоновата „История во кратце..“:

„Българският народ, който е един от най-първите и най-стари народи в християнство и царство, глава и предводител на целия славински род, води племето си от Мосоха, както и другите славински народи. Първо излезе иззад Черно море в годината от сътворението на света 4522 [986 преди Христa] и се засели от двете страни на Дунав, и се наричаха тогава мисини, поради което и тая земя се нарече Мисиния по името на праотеца Мосох; на север от Дунава тая земя се нарече Малка Мисиния, а на юг от Дунав се нарече Голяма Мисиния.“


Какво ни казва тази хроника? Първо, че предишното име на болгарите е било мисини. Това са доста вероятно траките мизи, защото Горна и Долна Мизия носят тяхното име. Освен това оказва се, че мисите или мизите са били библейски народ, водещ началото от племето на Мосох, син на Яфет и внук на Ной. От Мосох според W. Krьcke произлизат масагетите, алани, татари. А според Morris Jastrow това са били мушките, известни от хетските надписи, живеещи около планината Тавър в Мала Азия. Днес мушките се идентифицират с тракийското племе на бригите-фриги (преселили се именно от македонските земи в Мала Азия). Не случайно Страбон твърди, че езикът на мизите фриго-лидийски, тоест са били родствени племена. Мизи и фриги са съюзници на троянците срещу ахейците при обсадата на Троя.
image

Йероманох Спиридон обаче не е споменал един важен факт –мизите са обитавали както земите между Дунав и Балкана още преди Троянската война (1200 г. пр.н.е), така и западната част на Мала Азия (област Мизия и планина Олимп).Бащата на историята Херодот разказва , че непосредствено преди Троянската война мизи и тевкри преминават от Азия в Европа и завладяват(подчиняват) племената до Дунава и до река Пеней на запад. Според Страбон пък, единствено мизите от другите тракийски племена разселили се в Мала Азия са останали и да живеят по старите си земи на Балканите. Той също смята, че Омировите мизи, споменати в „Илиада“ са именно балканските такива, а не малоазийските (които вероятно са по-късно преселение на първите).image

Заключение:

1.Непосредствено преди Троянската война (около 1200г.пр.н.е.) – мизи владеят земите на Тракия, Мизия и Македония (Херодот)

2.По време на Троянската война (Страбон) балканските мизи, воюват на страната на Троя.

3. Два-три века след Троянската война (10-9 век пр.н.е.) – миси или мизи разширяват земите си от двете страни на Дунава, като постепенно завладяват (отново?) Мизия, Илирия, Тракия и Македония. В чест на царят на мизите Иллирик, мизите се наричат илири.

4. По времето на управлението на внука на Иллирик – цар Болг 8-7 в. пр.н.е.),мизите-илири започват да бъдат наричани и болгари или българи. Това продължава векове дори след новата ера, още преди българите на Аспарух да преминат Дунава.
Гласувай:
10
01. syrmaepon - И аз по-скоро съм склонна към вар...
22.08.2018 13:48
И аз по-скоро съм склонна към вариант за епоним или име произлизащо от тотем. Още повече, че си има Булгариос, а също и един Балгар.
цитирай
2. syrmaepon - Можно полагать, что название ны...
22.08.2018 14:10
Можно полагать, что название нынешнего

города Башлы происходит от древнего Басласа;

Кумук, по показанию Птолемея, есть остаток народа

Кам, или Камак, от имени которого получили

название и принадлежащие ему земли 34. По словам

автора Раузат ас-сафа (конец IX в. х.) и других

источников, народ сей происходит от Камака или

Камары, сына Иафета, переселившегося на то место,

которое впоследствии получило название от имени

его сына Балгар 35.
цитирай
3. didanov - здравей сирма
22.08.2018 16:13
syrmaepon написа:
И аз по-скоро съм склонна към вариант за епоним или име произлизащо от тотем. Още повече, че си има Булгариос, а също и един Балгар.

аз не виждам причина, защо нашето име да е възникнало по по-различен начин от другите племена. Ясно е че основната част от балканското население по време на Троянската война е говорило един общ или близък език и е нямало такива представи за народност каквито в момента имаме - за да се отличават едни от други племената говорещи този език приемали името на един отявлен вожд със заслуги или цар основател. Типичен пример са жителите на Пелопонеския град Аргос - основател на града е бил Аргус - жителите били наречени аргосци, послед царува Пеласг - също и пеласги, след това идва Данай -данайци, поздрави
цитирай
4. leonleonovpom2 - Здравей, Диляне!
22.08.2018 16:18
Логично и подредено във времето!
Няма съмнение ,че Българите са с местен произход
Това се е и знаело, но при събитията след 15- тни век, свързани с унищожаването на книжнината ни, тези неща са забравени.....
Много показателна е преписката на Великия Калоян с папата Той казва ,че произхожда от стар римски род А римляните произхождат точно от там-където са мизите! Папата потвърждава Някои мерят с днешен аршин Политически му било изгодно Иска да го привлече в кръга си Но все пак има граница на допустимост и в случая , ако не е истина, тя е премината....Може да се даде красноречив подобен пример...
Но Калоян още веднъж, когато папските легати му казват ,че идват от вечния град, дело на Еней, той казва ,че знае за Троянската война, защото народът му е воювал в нея и той знае, на чия страна е воювал легатите са изумени
Изводът?!
Българите са местен народ, участници в Троянската война Не са гърци, Калоян сочи римски, не гръцки род Близо две хиляди години, те са тук, преди Аспарух!
Аспарух, не е завоевавател, той се връща при свои и е приет като такъв
Поздрави за постинга!

Хубав ден!
цитирай
5. leonleonovpom2 - Допълнение!
22.08.2018 16:27
Това обяснява и наличието на Българи в Индия Пакистан и Афганистан
С войната на изток на Александър
Той иска да създаде световна империя, с хомогенен народ Набляга на изтока Още по негово време започва масово преселение от Балканите на изток Това се знае, не е тайна Една от трите империи създадени след смъртта му е согдианската Два века управлявана от македонски царе !Преселението продължава-за администрация, войници....
Столицата Согдиана е най-големият град в света тогава -десетки пъти по-голям от Атина След разпада и-Кушанска империя, доминирана от Българи и след нейния разпад-великото преселение Българите, по обратния път създават държави-имат опита Обратен път, не са се появили там, там са отишли И се връщат откъдето са дошли!
цитирай
6. get - ДВАМА АВТОРИ ПИШАТ ЗА ЕПОНИМ?1. ...
22.08.2018 17:12
ДВАМА АВТОРИ ПИШАТ ЗА ЕПОНИМ?
1.
Йосиф Флавий:
“ От наследниците на Ной, даващи имена на народите ... имаме един с името – Тирас / тирас(ц)и - тиреи, тирсени и др. подобни ... но гърците ги наричали по своему - ТРАКИ.“
2.
Исидор Севилски – „Etimologiq ( 9,2 -31 ):
„Tiras ex quo Thraces, quorom non satis immutatum vocabulumest quasi Tiraces“.

Бележка:
Тир /Тирас/ – внук на Ной и син на Яфет (третия син на Ной).
Имаме - срещане на подобните имена при тракийски династи - ТЕРЕС, ОЩЕ СЛЕПИЯТ гадател(провиденец-ТЪРСАЧ//ДИРЯЧ) ... Терезий(не-гръцко име), Тарас(при братовчедите ни украинци) ... от системните ми изследвания ЗА ЕТИМОЛОГИЯТА В ИМЕТО ... същото си кореспондира с гръцкото-прилагателно: ТИРАН- водач/предводител ... а кореновата от която е произлязло това име ВСЕ ОЩЕ СЪЩЕСТВУВА В БГ. ЕЗИК и звучи ДИРЯ//ТЕРА//ТЪРСЯ?
цитирай
7. leonleonovpom2 - Поздрави, Гет!
22.08.2018 19:14
Е, Гет, тук си в стихията си, след като тези тракийски думи са влезли в съвременния Български, след много реформи и чистки в него, което си е нормално, имаме или не връзка с траките? Сещам се за тараша, не вярвам да е турска, а и да е, повлияна е от Българския
Ще проверя!

Хубава вечер!
цитирай
8. didanov - здравей Леоне
22.08.2018 22:41
leonleonovpom2 написа:
Логично и подредено във времето!
Няма съмнение ,че Българите са с местен произход
Това се е и знаело, но при събитията след 15- тни век, свързани с унищожаването на книжнината ни, тези неща са забравени.....
Много показателна е преписката на Великия Калоян с папата Той казва ,че произхожда от стар римски род А римляните произхождат точно от там-където са мизите! Папата потвърждава Някои мерят с днешен аршин Политически му било изгодно Иска да го привлече в кръга си Но все пак има граница на допустимост и в случая , ако не е истина, тя е премината....Може да се даде красноречив подобен пример...
Но Калоян още веднъж, когато папските легати му казват ,че идват от вечния град, дело на Еней, той казва ,че знае за Троянската война, защото народът му е воювал в нея и той знае, на чия страна е воювал легатите са изумени
Изводът?!
Българите са местен народ, участници в Троянската война Не са гърци, Калоян сочи римски, не гръцки род Близо две хиляди години, те са тук, преди Аспарух!
Аспарух, не е завоевавател, той се връща при свои и е приет като такъв
Поздрави за постинга!

Хубав ден!

едва ли Калоян би казал "аз много добре знам, кой воюва срещу народа ми" случайно и то на папата. Колкото до папите те разполагат с бибилиотеката на Ватикана и със скритата истина за много неща. Сам един ерудиран папа Пий Втори пише през 15 век - "Мизите след трибалите на изток се разпростират до Понт Евксински, между Истър и планината Хемус живеят. Днес те се казват българи." просто и ясно. Поздрави
цитирай
9. didanov - тракийски преселения и походи е имало много преди Александър
22.08.2018 22:44
leonleonovpom2 написа:
Това обяснява и наличието на Българи в Индия Пакистан и Афганистан
С войната на изток на Александър
Той иска да създаде световна империя, с хомогенен народ Набляга на изтока Още по негово време започва масово преселение от Балканите на изток Това се знае, не е тайна Една от трите империи създадени след смъртта му е согдианската Два века управлявана от македонски царе !Преселението продължава-за администрация, войници....
Столицата Согдиана е най-големият град в света тогава -десетки пъти по-голям от Атина След разпада и-Кушанска империя, доминирана от Българи и след нейния разпад-великото преселение Българите, по обратния път създават държави-имат опита Обратен път, не са се появили там, там са отишли И се връщат откъдето са дошли!

едно такова е това на Дионис живял около 15 век пр.н.е., който с армия от траки тръгва за Индия. Според самите индийци, той ги научил на много полезни неща.
цитирай
10. didanov - така е гет
22.08.2018 22:47
get написа:
ДВАМА АВТОРИ ПИШАТ ЗА ЕПОНИМ?
1.
Йосиф Флавий:
“ От наследниците на Ной, даващи имена на народите ... имаме един с името – Тирас / тирас(ц)и - тиреи, тирсени и др. подобни ... но гърците ги наричали по своему - ТРАКИ.“
2.
Исидор Севилски – „Etimologiq ( 9,2 -31 ):
„Tiras ex quo Thraces, quorom non satis immutatum vocabulumest quasi Tiraces“.

Бележка:
Тир /Тирас/ – внук на Ной и син на Яфет (третия син на Ной).
Имаме - срещане на подобните имена при тракийски династи - ТЕРЕС, ОЩЕ СЛЕПИЯТ гадател(провиденец-ТЪРСАЧ//ДИРЯЧ) ... Терезий(не-гръцко име), Тарас(при братовчедите ни украинци) ... от системните ми изследвания ЗА ЕТИМОЛОГИЯТА В ИМЕТО ... същото си кореспондира с гръцкото-прилагателно: ТИРАН- водач/предводител ... а кореновата от която е произлязло това име ВСЕ ОЩЕ СЪЩЕСТВУВА В БГ. ЕЗИК и звучи ДИРЯ//ТЕРА//ТЪРСЯ?

Тирас от който са траките, е брат на Мосох от който са мизите.
цитирай
11. germantiger - ...
23.08.2018 00:34
тъй-като съм лаик в темата си позволих бегла справка в уикипедия на няколко езика и се оказа:

- ДИОНИС ДАЛЕЧ НЕ Е ТРАКИЙСКИ, ТОЙ НЕ Е БЕЗСПОРЕН НИЧИЙ

- има митичен произход и съдба - ако го признаем за историческата личност КАКВАТО ТОЙ НЕ Е, то тогава признаваме боговете, отричаме Исус и Троицата итн итн итн

Още Омир разказва легендата за Ликург, по-късно споменаван като цар на тракийското племе едони, който бил настроен враждебно към новия божествен цар. Дионис се уплашил от неговия вик и се скрил в лоното на Тетида. По-късно Дионис с войската си пленил Ликург и го ослепил. По други версии му вдъхнал лудост и Ликург убил сина си Дриант с брадва, мислейки че подрязва лоза или бил разкъсан от конете си на върха на планина. На мястото на Ликург Дионис поставил Харопс, който му издал тайните на Ликург. От тази царска династия, която наследила и тайните на Дионисовите мистерии, според някои автори произлиза и Орфей. После Дионис отишъл в Тива и там също сменил старата династия. Следван винаги от тиас – спътници, най-често жени, Дионис завладявал разни страни, в които жените преминавали на негова страна, опълчвали се срещу мъжете си, напускали градовете и бродели из планините, обхванати от вакхическа лудост.

ДОСТА ДЖЕНДЪРСКО, ДОСТА ЛИБЕРАТСКО, СУФРАЖИСТКО-ФЕМИНИСТКО И ВЪВ ВСЕКИ СЛУЧАЙ РАЗВРАТНО

другото е ок, но този абзац не е като за сияен българин
цитирай
12. didanov - лаик си, поне признаваш :)
23.08.2018 01:24
Дионис води траки със себе си в азиатския поход. Неговото родословие е следното - дядо му е Кадъм - цар на Тива, Кадъм пък е брат на Финей, цар на траките в Салмидесос. Майка му е тракийската богиня Земела, а баба му е сестра на Дардан и дарданите. Баща му Кадъм е братовчед на Данай и данайците. Братовчедката на Дионис ражда Илирий, епоним на илирите, а той от своя страна има синове Скодриск и Трибал - епоними на скодриси и трибали. Племеникът на баба му - Трой -става епоним на трояните. Дионис бива спасен от дядото на Орфей и именно той от благодарност го прави цар.
цитирай
13. tres1 - ... и още нещо
23.08.2018 02:55
Кратко резюме за тези, които не обичат дългите писания
Човешката реч е най-големият информационен код и с него не могат да се правят никакви фалшификации, защото се употребява от изключително много носители във всеки момент. Структурата / граматиката / на езика се явява един от най-трайните компоненти на речта. За основни промени на граматиката са необходими цели хилядолетия. Затова структурата / граматиката / на езика най-вярно определя произхода на даден народ и е гарант за истинността на другите доказателства, най-вече поради факта, че не може да се фалшифицира – беше обяснено защо. Ето как българският език определя произхода на българите :
Езиците по света са два вида – синтетични и аналитични. Като развитието е от синтетизъм към аналитизъм. Това се постига, чрез влиянието на аналитичния език над синтетичния. Българският език е аналитичен и през цялото си съществуване се движи всред синтетични езици, върху които има влияние. Почти всички балкански езици търпят въздействието на българския. Така наречените прабългари също се движат само всред синтетични езици. Езикът на прабългарите не е бил синтетичен, защото няма как само за няколко века да мине към аналитизъм. Прабългарите, по-осезаемо, идват през 7 век на Балканите. А в писмените паметници на средновековна Дунавска България, вече от 15 в. се забелязва цялостен аналитизъм. Има отделна глава в написаното по-долу, където този факт се коментира.
Разбра се, че прабългарите не са били няколко десетки хиляди, а много повече. Траките също са претърпели аналитично влияние от тези преди тях на полуострова – пеласгите. Или имаме аналитичен тракопеласгийски език, който влияе върху другите. Прабългарският е наследник на тракопеласгийския, защото тръгвайки от Балканите на изток в Азия и по-късно завръщайки се, той не среща друг аналитичен език. Или няма как на Балканите да бъде привнесен аналитичен език отвън. Всички езици, които са си имали работа с тракопеласгийския, както и с прабългарския / като негов вариант / и до ден днешен не са преминали към аналитизъм, въпреки че имат придвижване в тази насока. Единствено персийският е минал към аналитизъм, но това е по-осезателно чак през 6 век от новата ера.
Естествено, има и други индоевропейски езици, минали към аналитизъм, като германските и романските, но те не са имали големи взаимодействия с българския и преминават, по-осезаемо, към аналитизъм много по-късно. Индийският “хинди” също е минал към аналитизъм. Но и за него не е доказано, че е имал големи взаимодействия с българския. Освен това, този език стои малко встрани от Памир, докъдето са стигнали българите. Тук в нашия район – на Балканите, само съвременният български език е с цялостен аналитизъм. Този факт ясно говори, че българският език е наследник на тракопеласгийския и че българите са тракопеласги. Защото аналитизмът в съвременния български език няма откъде другаде да дойде освен от езика на пеласгите и траките. Като чрез закона, по който се развиват езиците и езиковата ситуация, в миналото и днес, може приблизително да се определи времето на формиране на българите. Между 15 – 10-то хилядолетие преди новата ера - тук на Балканския полуостров, колкото и чудно да е за някои. Това показва законът, по който се развиват езиците. Както и езиковата ситуация, в миналото и днес. Човешката реч е най-голямата информационна система и никога не лъже.
цитирай
14. tres1 - бел,балг,болг,балх,булг арии - бели арии /арийци и не само германски/
23.08.2018 13:47
пеласги - поради проблем с буква Б в гръцки /мпеласги/ би следвало да е беласги
бел /бели/, ас /ние и на английски/ ги /земя/ или земята на нас белите
по същата логика и в думата елини от началото се пропуска Б като съответно в множествено число трябва да е белинес тоест бели несъ. В единствено число би следвало да е бел ин /във, всред/ тоест всред белите /но не някой от тях/ Някой ще каже чист расизъм да, но не в съвременното му значение /историята го доказва/
цитирай
15. barin - Здравей, Диданов. Интересен ан...
23.08.2018 14:15
Здравей, Диданов. Интересен анализ за произхода на името българи. Зная за Болг и Колд от старите предания. Гърците са преиначили нещата и понеже на произнасят звук "б" ни изкарват от други места. Включително съм срещал булгари- вулгари, което не може да е вярно. Все пак присъстваме в хрониките на много народи и няма как всичко да се заличи. Българите сме носители на цивилизация, отлични строители, войни. Помогнали сме и сме цивилизовали много народи и държави. Има връзка между пеласги, пеони, българи, а в Азия и с други народи и топоними.
Поздрави!
цитирай
16. get - До 10. didanov : "така е гет" ... Ако е така Дияне, то тогава ЩЕ ТРЯБВА ДА ДРЪПНЕМ ВРЕМЕВИЯТ ХОРИЗОНТ ... ?
23.08.2018 18:27
didanov написа:
get написа:
ДВАМА АВТОРИ ПИШАТ ЗА ЕПОНИМ?
1.
Йосиф Флавий:
“ От наследниците на Ной, даващи имена на народите ... имаме един с името – Тирас / тирас(ц)и - тиреи, тирсени и др. подобни ... но гърците ги наричали по своему - ТРАКИ.“
2.
Исидор Севилски – „Etimologiq ( 9,2 -31 ):
„Tiras ex quo Thraces, quorom non satis immutatum vocabulumest quasi Tiraces“.

Бележка:
Тир /Тирас/ – внук на Ной и син на Яфет (третия син на Ной).
Имаме - срещане на подобните имена при тракийски династи - ТЕРЕС, ОЩЕ СЛЕПИЯТ гадател(провиденец-ТЪРСАЧ//ДИРЯЧ) ... Терезий(не-гръцко име), Тарас(при братовчедите ни украинци) ... от системните ми изследвания ЗА ЕТИМОЛОГИЯТА В ИМЕТО ... същото си кореспондира с гръцкото-прилагателно: ТИРАН- водач/предводител ... а кореновата от която е произлязло това име ВСЕ ОЩЕ СЪЩЕСТВУВА В БГ. ЕЗИК и звучи ДИРЯ//ТЕРА//ТЪРСЯ?

Тирас от който са траките, е брат на Мосох от който са мизите.


... МИНИМУМ до ДЕВЕТНАДЕСЕТО СТОЛЕТИЕ ПРЕДИ ХРИСТА?
- А ако е вярно сведението и ... можем да свържем СВЕДЕНИЯТА ЧЕ МУШКИ(мизи ?) са населявали ДО ВАВИЛОН-АКАД ... то тогава ЩЕ ТРЯБВА ДА РАЗШИРИМ АРЕАЛА НА ПРОУЧВАНИЯТА СИ?
- Между впрочем МИСЛЯ имаме основание да сторим това АКО ПРИЕМЕМ ... че ЕТНОНИМА "БЕЛ-гари"//БЪЛ-гари ... в миналото си е бил ТЕОНИМ - пренесен в по-късен етноним!

- Защото във ВАВИЛОНСКАТА ТЕОГОНИЯ - БОГА-ДЕМИУРГ(създател) се енаричал ПЪРВОНАЧАЛНО "БЕЛ" - послед започва да се нарича "Мардук"?
- А символиката на СЪЩИЯТ Е С АТРИБУТИ НА "БИК-БУЛ-ВОЛ"? ... отглас от тези най-древни вярвания на акадо-вавилонците (верояотно и МУШКИ ?) - имаме ЦИТИРАНО ПРИ ХЕРОДОТ - който твърди ВЪРХОВНИЯТ БОГ НА ВАВИЛОНЦИТЕ(отговарящ на гръцки Зевс//Живот - (второто Е най-вероятна смисъл-етимология в името на "Зевс"?) ... при акадо-вавилонците е бил наричан БЕЛ!

- С други думи и като ОБОБЩЕНИЕ ... както имаме ТИРАС = Бик-Водач ... така имаме и със същата символика БОГ-БИК-ДЕМИУРГ-СЪЗИДАТЕЛ и ... отново ВОДАЧ-Бик-Тур (или) Тир ... а от там ТИРан=Водач + Бог?
цитирай
17. didanov - здравей трес
23.08.2018 20:47
малко съм скептичен към коментара за езика..съгласен съм че аналитичността е признак за старост на езика, но останалите твърдения са само в рамките на теорията. Не знам как някой би могъл да твърди, как преди хиляди години един език е влияел на друг и точно този е бил еди какъв си.
Едно нещо обаче лично ме убеди, че тракийски и българския са доста близки и това е надписа от пръстена от Езерово - който може да се чете и смислово догади дори от един лаик. Освен това П. Серафимов беше събрал един тракийски речник с няколкостотин думи, повечето от които имат аналог в българския. Поздрави

цитирай
18. didanov - етимологията е нож с две остриета
23.08.2018 20:54
tres1 написа:
пеласги - полади проблем с буква Б в гръцки /мпеласги/ би следвало да е беласги
бел /бели/, ас /ние и на английски/ ги /земя/ или земята на нас белите
по същата логика и в думата елини от началото се пропуска Б като съответно в множествено число трябва да е белинес тоест бели несъ. В единствено число би следвало да е белин тоест всред белите /но не някой от тях/ Някой ще каже чист расизъм да, но не в съвременното му значение /историята го доказва/

и ако се задълбочаваме само в нея, ще се изгубим. Едно е ясно - нашето б, преминва в гръцкото в. Хипотезата за прехода на Пелагон-Белагон и Пелагония-Белагония ми се струва наистина смислена. Сещам се за един друг митичен цар обявен за български - Пилемен от Енетия, той спокойно може да е бил Билемен или Белиман.
цитирай
19. didanov - здрасти гет
23.08.2018 21:19
мушките - западни и източни са късни - едва след около 9-8 век пр.н.е.

цитирай
20. didanov - Здравей барин
24.08.2018 12:47
barin написа:
Здравей, Диданов. Интересен анализ за произхода на името българи. Зная за Болг и Колд от старите предания. Гърците са преиначили нещата и понеже на произнасят звук "б" ни изкарват от други места. Включително съм срещал булгари- вулгари, което не може да е вярно. Все пак присъстваме в хрониките на много народи и няма как всичко да се заличи. Българите сме носители на цивилизация, отлични строители, войни. Помогнали сме и сме цивилизовали много народи и държави. Има връзка между пеласги, пеони, българи, а в Азия и с други народи и топоними.
Поздрави!

Пропуснал съм да ти отговоря:) правилно посочвал връзката между пеласги, пеони и българи, аз бих добавил панони и мизи. Поздрави
цитирай
21. shtaparov - Aз вече съм казал моето мнение: дори ...
27.08.2018 03:58
Aз вече съм казал моето мнение: дори да е имало цар-епоним с име БОЛГАР,старата форма на името е БОГАР а значението: БОГ-АР (Божий човек) като АРИ (мн.ч. на думата АР)= ОРА (ХОРА).
цитирай
22. shtaparov - А думата БЕЛАЗГИ (първообраз на ...
27.08.2018 04:02
А думата БЕЛАЗГИ (първообраз на гърцизираното "Пелазги") е писмена форма на говоримото БЕЛАДЖИ (ВЪЛЪДЖИ),което е диалектна форма на думата БЪЛЪГИ (БЪЛГИ,БОЛГИ).
цитирай
23. shtaparov - А думата БЕЛАЗГИ (първообраз на ...
27.08.2018 04:03
А думата БЕЛАЗГИ (първообраз на гърцизираното "Пелазги") е писмена форма на говоримото БЕЛАДЖИ (БЪЛЪДЖИ),което е диалектна форма на думата БЪЛЪГИ (БЪЛГИ,БОЛГИ).
цитирай
24. didanov - здравей Щапаров
27.08.2018 11:56
има и друг вариант - благари.
ето какво казва Учителя Петър Дънов например:" Най-първо са живели тук старите траки, които са се наричали „благати“ хора или „благари”. Те са правили добрини. От тях българинът е приел наклоността към мистичното и духовното.Кога работи човек даром? Когато работи за душата си. Този закон наричаме „благият закон”. Старите българи, които са живели на Балканския полуостров, служили на благия Бог, затова се нарекли „българи”. Това е духовното тълкуване на думата „българин”.
сходно описание дава античния географ Страбон за мизите :"Посидоний казва за мизите, че поради своята набожност се въздържат от ядене на живи същества, а заради това – включително и от стадата им. И че за храна използват мед, мляко и сирене, като живеят мирен живот и по тази причина са наричани „богобоязливи” и „капнобати” 65. И има някои от траките, които живеят без жена; наричат ги „ктисти”66 и заради почитта, на която се радват ги смятат за святи и живеят освободени от всякакъв страх. "
Касиодор (6 век, римски историк) пише, че Българите са стар мизийски или илирийски народ.
Енодий Тицийски (473-524, епископ, придворен историк на готския крал Теодорих) също посочва, че българите са стар мизийски или илирийски народ.
твоята интерпретация всъщност потвърждава значението - Бог-Ари - Божии хора или хората (служещи) на (благия) Бог.
цитирай
25. didanov - кокото до беласгите и те си имат цар-епоним
27.08.2018 11:59
shtaparov написа:
А думата БЕЛАЗГИ (първообраз на гърцизираното "Пелазги") е писмена форма на говоримото БЕЛАДЖИ (БЪЛЪДЖИ),което е диалектна форма на думата БЪЛЪГИ (БЪЛГИ,БОЛГИ).

цар Пеласг(Беласг?) от рода на Инахидите, живял според моите изчисления около 18-17 век пр.н.е.
цитирай
26. didanov - какво е значението на думата "благ"
27.08.2018 12:11
доброта, добродушие, кротост, нежност, снизходителност, милосърдие

Значение на думата благост

1., -тта, (остар.) мн. -и, ж. 1. Само ед. Качество или проява на благ, кротък човек; доброта, кротост.
2. Само ед. Рядко. Приятно чувство, наслада. —
3. Обикн. мн. Остар. Добри дела, добрини.

близки думи :благородност

благородство

благосклонен

благосклонно

благосклонност

благославям

благослов

благословен

благословение

благословия

благословя

благосъстояние

благотворен

благотворител

благотворителен

благотворителност

благотворно

благоустроен

благоустройвам

благоустройство

благоустроя

благоустроявам
блага вест
„Благостта е Божествено качество. Коя дума е най-силна? В български език най-силна и съдържателна е думата „благост“. В тази дума няма никакво раздвояване. Благостта е Божествено качество.

Бих желал всички да бъдете благи. Бих желал всички българи да бъдат благи. Дето мине благостта, всички противоречия се стопяват. Благостта съдържа всичко в себе си. Благостта изключва всички слабости. Благият е разумен, добър и силен. Той едновременно е и господар, и слуга. Той е най-добрият, най-умният и най-силният господар и слуга.
Умът трябва да има две качества, свързани в едно: благост и истинолюбие. Ако умът не съдържа истината и благостта, не може да бъде продуктивен. Когато се казва, че чрез ума се постига всичко, разбираме оня ум, в който се крие истината и благостта. Тия качества представят същината на Бога. Човешкият ум е ясен и прозорлив, но ако не се домогне до същината на Бога, т. е. до истината и благостта, нищо не може да постигне."
цитирай
27. didanov - допълнение от индийската философия за самопознанието свързано с "благост"
27.08.2018 12:35
И така, проявеният свят се състои от три гуни (качества или свойства на материалната природа) – благост, страст и невежество. Всяка от тези три гуни може да се прояви в чист вид, или да се преплита с другите гуни в каквото и да е съчетание или съотношение, което във всеки случай обуславя човека.
Определяйки в каква гуна се намира един или друг аспект от вашия живот, вие можете да го промените и да направите живота си по-добър.
Гуната на благостта (Сатва) се характеризира със спокойствие, щастие, разбиране, любов, трезво мислене, духовност, разумност, положителни емоции, здраве. В гуната на благостта няма страх и други негативни емоции, състояния и преживявания.
Хранене при гуната на благостта – употребяват се качествени пресни или прясно приготвени продукти като плодове и зеленчуци, зърнени храни и млечни продукти. Тези продукти трябва да се употребяват в съответното време. Храната се приготвя в чисто помещение, в чисти дрехи, със светли мисли, красиво се сервира, предлага се с любов и се консумира в спокойно състояние на ума и с внимание към храната.
Продуктите със сладък вкус съдържат в себе си благост, но могат да имат примеси и от другите гуни. Продуктите на благостта, като правило, имат сочен, приятен, маслен вкус, и приятен аромат. Такова хранене носи здраве, добро настроение и способства за духовното израстване.
цитирай
28. didanov - Библията - благост
27.08.2018 12:37
Псалми 23:6

6Наистина благост и милост ще ме следват През всичките дни на живота ми; И аз ще живея за винаги в дома Господен.

Псалм 34:1-22
„Вкусете и вижте, че Господ е благ…“

цитирай
29. germantiger - ...
31.08.2018 21:00
аз може да съм лаик, както и ти си - доколкото знам не си историк или си толкова колкото и цончо родев, Бог да го прости ;)

нищо не коментира за джендърското в дионис ?! :D
цитирай
30. leonleonovpom2 - Интересното е, че благ, точно с това ...
31.08.2018 21:12
Интересното е, че благ, точно с това произношение, я има и на френски Разбира се, с много значения, но основното е шега!
Ами благ човек само може да се шегува добронамерено
Вероятно идва от латинското ВЛАнде- ласкаво, нежно,което се припокрива с благо!
Повод за размисъл....

Поздрави!
цитирай
31. didanov - Аз не се определям като лаик за разлика от теб
31.08.2018 23:14
germantiger написа:
аз може да съм лаик, както и ти си - доколкото знам не си историк или си толкова колкото и цончо родев, Бог да го прости ;)

нищо не коментира за джендърското в дионис ?! :D

По-скоро като любител....а колкото до джендърите по времето на Дионис е нямало все още инстанбулска конвенция:)
цитирай
32. germantiger - ...
01.09.2018 01:01
те джендърите предивикват конвенции :)

внука не може да породи дядо си

тракийските, гръцки и римски педеруги са преди конвенцията ехеее :D

втори път подминаваш феминиста, трети път ?!

Следван винаги от тиас – спътници, най-често жени, Дионис завладявал разни страни, в които жените преминавали на негова страна, опълчвали се срещу мъжете си, напускали градовете и бродели из планините, обхванати от вакхическа лудост

разпутин и феминизма ряпа да ядат - да живеят суфражетките мна дионис
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: didanov
Категория: История
Прочетен: 2353370
Постинги: 1136
Коментари: 3354
Гласове: 5814
Спечели и ти от своя блог!
Блогрол
1. Цар Мидас, бриги и пеласги – Троя е на Балканите?
2. Българското хоро - древно писмо от живи йероглифи
3. Тракийският император Роле и паметника на цар Мида
4. Корените на българската народност
5. Българският генетичен проект
6. "Как ни предадоха европейските консули"
7. Мегалитите - трогателно свидетелство за детството на човечеството
8. ДЖАГФАР ТАРИХЫ, ПЕЛАСГИТЕ и остров КРИТ
9. Сурва Година, Сура Бога и Веда Словена
10. Древно-тракийско скално светилище под Царев връх – предшественик на Рилския манастир
11. неизвестното племе на мияците
12. Масагетската принцеса Томира и битката й с персийския цар Кир
13. Хубавата Елена в Египет
14. Склавини и анти в долнодунавските земи
15. Кои са мирмидонците?
16. Еничаринът Склаф, името Слав и робите
17. Аспарух, Мемнон и етиопските българи
18. Името на Кан(ас) Аспарух не е случайно
19. Срещата м/у Калоян и Пиер дьо Брашо
20. Амазонките на Тезей, Херодот, Дахомей, Южна Америка и Африка
21. Фердинанд I, славянин и потомък на витинските князе.
22. НОВ МЕТОД ЗА РАЗЧИТАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ РУНИ
23. Амазонките в древността (Тракия, Мала Азия,Либия)
24. ПОЛИСЪТ СРЕЩУ ДЪРЖАВАТА
25. АТЛАНТИ ЛИ СА МИТОЛОГИЧНИТЕ ТИТАНИ?
26. Черноморската Троя – тайната на Ропотамо
27. Брут Троянски - легендарният първи владетел на Британия
28. ЧУЖДИЦА ЛИ Е НАИМЕНОВАНИЕТО "ТРАКИ"?
29. О неразумний, защо се срамиш да се наречеш...мизиец?
30. Черноморската Троя - коя българска река е Омировата Симоис?