Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
27.10.2016 00:22 - Тракийският император Роле и паметника на цар Мида
Автор: didanov Категория: История   
Прочетен: 6404 Коментари: 15 Гласове:
8

Последна промяна: 27.10.2016 10:16

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg


Н. Йонков-Владикин


Най-интересният паметник, който повечето е занимавал някога учените, защото в един от трите му надписи ясно се чете името Мида и поради това той се именува „паметник на цар Мида“.

 


 

Въпреки всичките досегашни тълкувания1, тоя паметник не принадлежи на Мида и го предшества с няколко столетия. Той е богоугодно дело на тракийския император Роле, който го въздигнал в чест на морското божество Темнав, защото му подарило победа пълна и славна по море срещу островитяните

и  крайморците, именувани Синти, подвластни на троянското царство.

 

image

 

1            Този паметник, казва Victor Duruy в Histoire des Grecs (І, стр. 664, биде открит от полковник Leake и името на Мида (ясно) се чете в надписа, който има 13 метра и 80 см дължина. Изглежда че този надпис има следния смисъл: „Un tel a consacre a Midas, roi…“ (Някой си посвещава на Мида цар“…) Ние не знаем кой е този Мида, обаче паметникът е твърде интересен. Лицето, върху което стои (издълбана) една плитка дупка (подобна на врата), е украсено с извилини (teandres), разположени в един вид рамка, която се образува от из-дълбани в скалата ромбически фигури и коронирана отгоре с един фронтон, на върха на който стои една кръгла извилина във вид на спирала. Всичките тия украшения са чисто геометрически (sic!), чието старинно изкуство ни дава много нови елементи“.

 

„Тия (фригийски) паметници са от едни неизвестни времена, обаче много по-стари от елинските и римските: всецяло туземният им характер ни разкрива един архитектурен стил на древните фриги. Нищо в тях не показва каквото и да е инноземно заимстване – фригийското изкуство в тях се показва много отдалечено от принципите на гръцкото, а така също и от стария персийски стил, даже и от куриозния оригинален стил на Ликите. Също и езикът на надписите е чисто фригийски, който си остава заключен в пределите на старите граници, където царувала династията на Мида. В цялата ширина на тая страна се намират много малко останки от римските вре-мена, а се намират и си остават старите достопочтени останки на туземците. Вижда се, че последващите завоеватели на тая страна са пренебрегнали тази усамотена долина, където по-късно християнските семейства дойдоха да дирят убежище от езическите гонения. Характерът на надписите, които се на-мират тук, има голяма прилика с елинските букви от най-древните времена и особено с буквите на бустрофедонските паметници на Sigee. Тази азбука беше напусната вече от Елините през VІ век преди Христа и повече; езикът, от който остават малко отломки, е бил по всяка вероятност този, който са говорили фригите преди нашествието на персите в царството на Мида. бележи се между това, че в този език една гръцка основа, която като че изяснява един общ произход на двата народа; на неизяснените думи, а те са най-многото, принадлежат на един непознат език. – (L. Taxier: Description de l’Asie Mineure. І. стр. 154).

 


 

Ние мислим – и другояче не може да бъде, че много векове преди появата на финикийската азбука, преди падението на Троя, възпяно от Омир, паметникът е бил издигнат само с шарките от страните и отгоре, както и извилините на лицето му, които погрешно се мислят за украшения, защото всъщност са надпис с троянски стари писмена, и много по-после е дошъл цар Мида вследствие на една победа или наследено владичество над троянските царе, поставил своя надпис отгоре, на-ляво, с помощта на една нова азбука, а отдясно е изваял нов надпис, който обяснява онзи със старинните троянски писмена. По всяка вероятност цар Мида се е смятал потомък на императора Роле, който не се титулува император на троянските царе, следователно не е бил и техен повелител, когато Мида е господствал над тях. По този начин паметникът ни говори, че династията на Роле, при самия неин родоначалник, отнела Сиптите от империята на Троя, а впоследствие, при Мида или по-рано, станала владетелка и на самата Троя и на троянските царе. Тоя паметник е бил един от най-славните, най-почитаните, най-горделивите, защото е напомнял на цял ред поколения неуморната и с постоянство водена вековна борба на народ и династия, увенчана най-после с пълна победа. Ние и тук виждаме историческия закон, според който най-напред на Троя са били отнети постепенно владенията и най-после е загинала и самата тя.

 

Надписите поред, според датата на поставянето и според събитията, имат следния смисъл:

 

1)  Надписът на императора Роле със старинна троянска азбука:
       Ро      ле      та        ми                ма                      сад обр. 2

Или: „Роле (на) Тамима-Сад“1

 

2)  От дясна страна на паметника, с една друга азбука, за про-изхода на която не може още нищо положително да се каже, цар Мида е приложил следния надпис: (обр. 3)

 

 

 

Богасъ Темевъ, акемъ амота вожъ Роли, гавантаеи, вожъ Синти Едае.

 

Тоя надпис дословно има следния превод:

 

„На Бога Темнавъ (посвещава това) страшния и безсмъртен Вожъ Роле, императоръ и царь на идайските Синти“2

3)  От лява страна, отгоре на покрива, Мида е поставил свой собствен надпис, който гласи, както следва:

image

 

 

1            Еродот (ІV, 59) казва, че скитите в Южна Русия наричали Поседона (Нептуна) Тамима-сад, и смята това божество за скитско… Ние ще видим, че скитите и траките са едно племе, а Тамима-сад е тракийско име, тъй като е еднакво с Медо-сад, министър на цар Севта, Само-сад, тракийски град в североизточните поли на Таворските планини.

 

2            Дион Касий споменава един тракийски цар около Свищов под името Ρώλη, който се бил против Марк Крас. В Габрово и сега съществува старото фамилно име Ролеви; един от тая фамилия – съдебен следовател, срещнах и разпитах неотдавна. Той обясни, че някога семейството им дошло от селата, името му, като прякорно, било старо, от незапомнени времена, и смисълът му не знаели, обаче положително твърди, че то не произлиза от модерната френска дума роля. Така щото името Роле е старо – тракийско. Синти е също тракийска дума и означава морски жители, живели около устието на Струма и Неста и на остров Лемио.

 


„Атесъ Арки-Дэвэсъ, акемъ амота Вожъ Мида, Гавантаеи Анактеи Едаесъ“.

 

В буквален превод тоя надпис (обр. 4) гласи:

 


„На Ати и на Арки Деви (посвещава това) страшният и без-смъртен Вожд Мида, император на идайските царе“1

 

Безспорно езикът на тези надписи е бил онзи, който е минавал тогава за държавен и религиозен език на старите траки. Като

е  така, ние знаем, че той е езикът, на който са написани индийските Веди и иранската Зенд-Авеста. Разликата е диалектическа, следователно незначителна. Както най-старата от Ведите, именно Риг-Веда, така Зенд-Авеста и надписите, които ни занимават, са от едни твърде напреднали времена, тъй щото ние нямаме преки паметници за праезика на траките, обаче по корените, запазени у колонистите, можем да дойдем до възстановяването на един относителен праезик, да открием народа, който би мина-вал за баща на народите от бялото племе.

1            Жорж Нерро, френски академик, чете, разбира се, съвършено погрешно, така: Ates arkiae Fais akenenola Fos midai la Faltaei Fanaktei edaes. И ето защо нищо не се разбира. Тълкуванието на всичките думи и имена в тия надписи правим при описание царуването на Мида и при разглеждането на тракийската религия. Тук ще кажем за яснота, че Арки-деви са лимфите, привързали към слънцето (зарите му), титулирани от старите елини с семитската дума Елиади, от Елио – слънце. Думата арки, ярко, означава в санскрита, по църковно и по руски – светло. Ати, ведическото – Адити, е слънцето. Титлата Анактей в надписа се чете „в Анактеи“ поради едно наречие. Господарите на княжествата в Троада, разположени в полите на планината Ида, се титулирали „идайски царе“ в чест на свещената планина. В парижкия музей Гиме има група от статуи от слонова кост, светиня, донесена от Индия: Ати (слънцето) се явява на колесницата си и Арканите (Арки-деви) с музикални инструменти от страните му стоят, свирят и пеят. Затова аркини означава и певици, а в гръцкия език е останала тази дума със смисъл на помощници.

Земите на траките са отечеството на зендо-самскрита; и

колкото по-рано са излизали изселниците и по-далеко се насе-лявали, толкоз диалектически езикът им стои по-далеч от тракийския, тоже не стоял на едно място и постоянно се изменял. На езиковедението предстои да установи тия отклонения, ста-нали по силата на отдалечаването и самостоятелното развитие. По-новите разселничества и завоевания на траките, които носили вече верски свети писания, повсеместната рударска треска и колонистите ѝ направили нови езични наслоения и се опитали да възвърнат езиците-деца към праезика-майка. Това ни показва фактът, цитиран и от Макс Мюлер, че от индийското Пятибрачие до бреговете на Атлантическия океан народите имат една дума за цифрата десет.

 

„Тия различни езици – санскрит, зенд, гръцки, латински, немски, келтски, славянски – дума Michel Breal, френски акаде-мик, са тъй близо един до друг, отношенията им са толкова мно-гобройни и очебиещи, щото неволно се явява стремлението да се възстанови езикът-майка, от който са излезли. Дали един народ, след като се разселил, е напълнил Европа и Западна Азия? Дали туй са последователни изселници, излезли от едно и също ог-нище? Или пък не може ли да се мисли за една постепенна про-паганда измежду народите от различни произхождение, които, като постепенно напуснали своите (бедни) езици, възприели един по-усъвършенстван език?“

 

На тия запитвания нашата теория дава пълни отговори.

 

В   едни отдалечени времена траките се разселили по съседните си близки и далечни страни, гдето отнесли и езика си, обаче на южноевропейското черно племе те наложили езика си, като собствените му идиоми малко по малко съвършено изчезнали. Същото станало и с някои дребни западноазиатски племена. Горните надписи добиват ценност само когато се подкрепят от хората на тракийската история, която се явя-ва откровение на езиковедението. Изменението на езиците със запазването корените и граматическите форми, е закон на развитието. Риг Веда стои по езика си така далеч от останали-те индийски Веди, както стои латинският език спрямо ита-лианския или новобългарски спрямо старобългарски, обаче корените са все едни.

"История на древните траки:"

Цар Мидай

Гордий бил владетел на великото царство Фригия със столица Гордион, което се простирало чак до Киликия и Лидия. Той, заедно с жена си Дионина, молил Бог за син с думите „дай-ми-дай, син-ми дай” и след години се сдобил с желания наследник. Нарекли детето Мидай, заради думите, които отправяли към Бога в молитвите си. Мидай бил силно и твърде красиво наглед момче, от което се очаквали велики дела. Когато станал на седем години, баща му го пратил да се обучава в тайните жречески науки при жреците в Он (Хелиопол). Там Мидай срещнал за пръв път известния Орфеос, който вече бил прекарал две години, обучавайки се в храма. Между двамата пламнало сърдечно приятелство и Орфеос станал за Мидай като по-голям брат. След като Орфеос се завърнал в своята страна Тракия, Мидай продължил обучението си и след пет години се върнал у дома. Но понеже умолявал баща си да отиде и да посети своя по-голям „брат” по дух, Гордий го пратил да продължи посвещението си в Тракия, в храма на бог Дион-Исус, който се намирал в Пере и където Орфеос бил вече учител. Мидай станал негов ученик, бил прилежен, талантлив и с интерес се задълбочавал в тайните мистерии на Тракия.
А когато чул песните, които разказвали за кораба Арго и Златното руно, Мидай поискал да узнае какви са Божествените тайни зад символите в тях. Орфеос му разказал всичко, което преживял в търсене на Руното и не скрил разочарованието от спътника си Язон, който превърнал истинската история в нейна сянка и така я направил неразгадаема за непосветените, превръщайки я в мит. Но тогава Мидай възразил, изтъквайки, че в неразбирането си Язон е направил възможно непосветените да се докоснат до Божиите тайни под формата на притчи. Така, както се случило и със самия него, някой можел да закопнее да научи Истината, скрита зад мита. Мидай видял златна възможност в този начин за изразяване на Истината чрез притчи – така можело Вечната Храна на Божественото познание да бъде превърната в Злато, което да се даде на непосветените за храна. Но понеже човек не може да се нахрани със злато, те биха потърсили някой да им го превърне обратно в храна. Мидай изтъкнал, че така достойните , които искат да намерят Истината, сами щели да отидат и да я потърсят в храма. Орфеос се съгласил с ученика си и от този ден Мидай започнал да превежда в притчи Тайните, които му били открити по време на неговото обучение.
Така той сътворил митовете за създанието на света от Голямото Космическо Яйце, за героите полубогове-полухора, които символизирали Посветените ученици на Бога; за боговете на Олимп, олицетворяващи древните божествени сили, залегнали в човека.. Мидай вършел тази работа с удоволствие и дори създал мит за самия себе си, в който имал способността да превръща всичко, до което се докосне, в злато – илюстрация на трудовете му.

Мидай и неговите митове се прочули и скоро хора от всички страни наоколо пеели еподите му. Но той надценил природата на непосветените. Вместо да пожелаят да разберат какви са Тайните, които стоят зад образите на митовете, елините ги приели буквално и решили, че са самата истина, дори започнали да измислят свои. Така последствията от делата на Мидай били точно обратни на неговото намерение – непосветените не само че не се доближили до Истината на Бога и Неговите тайни, а се отдалечили още повече от тях. Но това се случило не по вина на Мидай, а поради тяхното собствено коравосърдечие и това, че предпочели да вярват в богове, отразяващи страстите им, за да оправдават с тях похотливите си зли дела.

http://eklekti.com


 

 
Гласувай:
9
1


Вълнообразно


1. didanov - името Роле и името Ролистене върху златния пръстен от с. Езерово
27.10.2016 10:26
Текстът върху пръстенът:

ROLISTENEASNERENEATILTEANHSKOARAZEADOMEANTILEZUPTAMIHERAZHLTA
ROLISTENE - AS - NERENEA - TI - LTEA - NHSKO - A - RAZEA - DO - MEAN - TI - LEZU - PTAMIHERAZHLTA

Разчитането му:
Ролистене, аз Неренеа ти, лтея ниско, а разеа до мен ти лежи, --------------.
Ролистене, аз, твоята Неренеа, тлея тук долу, а сразен до мен ти лежи(ш), -------------- .

( Този опит за разчитане на надписа има за цел да покаже наличието в текста на характерни за българския език граматически особености: звателен падеж /Ролистен-е/, лично местоимение /аз/, кратка форма на притежателното местоимение твой /ти/, съюза /а/, предлога /до/, съкратената форма на лично местоимение /мен/, личното местоимение /ти/. Сиреч, дори и неразчетен до край , надписът свидетелства, че сходствата между "тракийския" език и българския са не само лексикални, но и граматически!

Ако обаче името Роле-Роли е оригиналното, то тогава Роли-стене може да се прочете и по друг наччин - Роли-СТЕНЕ(СТЕНА)-аз-нереа-ти.....тоест СТОН е смислово свързана с надписа (стон-Дълбока мъчителна въздишка, съпроводена от протяжен звук в резултат на силна болка, скръб и др.)
цитирай
2. syrmaepon - Виж, ето над това си струва да се замисли човек
27.10.2016 16:08
"В Риг-Веда и на много места в другите веди се говори за това. Там се
казва, че всяко място, осветено с молитви, е свято, защото „цялата земя в
жертвеника на небето“"
цитирай
3. shtaparov - Браво- чудесно изследване! Чувал ...
27.10.2016 19:49
Браво- чудесно изследване! Чувал бях на времето за фамилия Ролеви някъде,но бях го забравил- твърде отдавна е било,затова свързвах онова Роли Стене с имената Рали Стане (Рали Станьо). Сега обаче можем още по-конкретно да го свържем с името Роле без никакво съмнение,макар двете имена да имат единен произход и еднакво значение. Разчитането е страхотно- ако човек се замисли,може да оформи още по-добре детайлите,но и това не е никак малко за да потвърди,че нашият именно език е в основата на всички типични европейски езици!
цитирай
4. didanov - винаги ме учудваш сирма
27.10.2016 23:20
по начина, който забелязваш детайлите..цалата земя е жертвеника на небето, аз разбирам невидимата най-финна материя на етера, който ни заобикаля - процесът на освещаване с молитви, заклинания, ритуали активира по някакъв начин полижителното в тези частички и предава информацията на "небето" за изпълнение :) дано ме разбра. поздрави
цитирай
5. didanov - здравей приятелю
27.10.2016 23:30
shtaparov написа:
Браво- чудесно изследване! Чувал бях на времето за фамилия Ролеви някъде,но бях го забравил- твърде отдавна е било,затова свързвах онова Роли Стене с имената Рали Стане (Рали Станьо). Сега обаче можем още по-конкретно да го свържем с името Роле без никакво съмнение,макар двете имена да имат единен произход и еднакво значение. Разчитането е страхотно- ако човек се замисли,може да оформи още по-добре детайлите,но и това не е никак малко за да потвърди,че нашият именно език е в основата на всички типични европейски езици!

да съвпадението с имената е точно - имаме три независими писмени източника за името - пръстенът от Езерово, паметника на Мидас и Дион Касий, освен това и българската фамилия Ролеви..Друго важно е че Мидас се оказва владетел на бригите, в района на Македония, част от които се разселват в Мала Азия под името фриги, но за него подготвян отделна статия. Освен това античните автори свързват Мидас с Орфей, Дионис и Силен -с тракийските мистерии, както и с технологията на обработване добиване на злато (алхимията).
т.к. си специалист по боговете знаеш ли нещо повече за този БОг Темнав?поздрави
цитирай
6. syrmaepon - Да, интерпретации могат да се направят ) Е, заклинанията не винаги активират "положителното" )))
28.10.2016 10:31
didanov написа:
по начина, който забелязваш детайлите..цалата земя е жертвеника на небето, аз разбирам невидимата най-финна материя на етера, който ни заобикаля - процесът на освещаване с молитви, заклинания, ритуали активира по някакъв начин полижителното в тези частички и предава информацията на "небето" за изпълнение :) дано ме разбра. поздрави

цитирай
7. didanov - Николай Тодоров, доктор по филология Дата: 2016-02-07 22:56:20
28.10.2016 11:59
Що се касае до първата част на името (или първото по ред от двете имена) - Роли, то също има многобройни "тракийски" и съвременни български съответствия. Според изтъкнатия немски траколог Паул Кречмер тракийското лично име Роле произхожда от името Ороле (име на тракийски владетел, който е дядо по мъжка линия на известния историк Тукидид, а също и име на цар на даките), което пък име има същия корен както и "орел", ср. (цитирам по D. Detschew, Die thrakische Sprachresten, Wien 1957):

В превод на български: "Според WT. Thr. II 2, 29 (той извежда от личното име Роле) и Кречмер, Einl. 214 и 221, Олор и Ороле идва от гръцк. орнис, готск. ara, старобълг. орълъ "орел" …"

Български съответствия на това име са следните: Рола, Роле, Ролев, Роленски, Ролина 2/1953, Ролиян, Ролка, Роло XVI, Ролчев, Ролчо, Рольо, Роля, Рела, Релин, Релков, Рельо, Рельовски, Рулански, Руле XVI, Рулев, Рулин 1/1980, Рулина 3/1953, Руло, Рульо XVII;
Орел XV, Орелов, Орлико , Орликов, Орлин XVI, Орлина, Орлинов, Орло XIV, Орлов, Орльо, Орлой, Орльо XV, Орул XVI, Орульов и др.
цитирай
8. shtaparov - Браво- чудесно изследване! Чувал ...
28.10.2016 17:41
didanov написа:
shtaparov написа:
Браво- чудесно изследване! Чувал бях на времето за фамилия Ролеви някъде,но бях го забравил- твърде отдавна е било,затова свързвах онова Роли Стене с имената Рали Стане (Рали Станьо). Сега обаче можем още по-конкретно да го свържем с името Роле без никакво съмнение,макар двете имена да имат единен произход и еднакво значение. Разчитането е страхотно- ако човек се замисли,може да оформи още по-добре детайлите,но и това не е никак малко за да потвърди,че нашият именно език е в основата на всички типични европейски езици!

да съвпадението с имената е точно - имаме три независими писмени източника за името - пръстенът от Езерово, паметника на Мидас и Дион Касий, освен това и българската фамилия Ролеви..Друго важно е че Мидас се оказва владетел на бригите, в района на Македония, част от които се разселват в Мала Азия под името фриги, но за него подготвян отделна статия. Освен това античните автори свързват Мидас с Орфей, Дионис и Силен -с тракийските мистерии, както и с технологията на обработване добиване на злато (алхимията).
т.к. си специалист по боговете знаеш ли нещо повече за този БОг Темнав?поздрави

Името му подсказва кой може да е той,понеже Темнав= Тъмнев (Произлязъл от Тъмния бог т.е. от Сатурн),а това може да е само Марс (Арей)- любимия бог на дедите ни.
цитирай
9. didanov - да със сигурност активират нещо, което стои в основата на т.н. черни или бели магии, заклинания, чудеса и пр.
29.10.2016 11:07
syrmaepon написа:
didanov написа:
по начина, който забелязваш детайлите..цалата земя е жертвеника на небето, аз разбирам невидимата най-финна материя на етера, който ни заобикаля - процесът на освещаване с молитви, заклинания, ритуали активира по някакъв начин полижителното в тези частички и предава информацията на "небето" за изпълнение :) дано ме разбра. поздрави


цитирай
10. leonleonovpom2 - Здравей, Диляне!
29.10.2016 13:20
Бих добавил и РАли и РАлица!
Особено първото име винаги ме е озадачавало
Нещо винаги ми е подсказвало , че е еме от дълбините на историята ни, няма връзка с ралИ
Имам приятел с това име, какви ралИта, когато се е розил
А и РАлица, си е производно женско име на РАЛИ
Не е свързано и с рало- би трябвало да е Рало или Ральо

Хубав ден!

П.П.
Скелетът на думата формират съгласните
Гласните са променливи, лесно преминават една в друга
Финикийците за това имат само съгласни в азбуката
Затова Роле и РАли очевидно са варианти
цитирай
11. didanov - здравей Леоне
29.10.2016 14:53
Да-скелетът на думата формират съгласните. По тази логика ако Роли е късна форма на на Орол-орел-Орлин то Ралица може би е Орлица! Роло е име на средновековен викингски вожд основател на Нормандия.поздрави
цитирай
12. get - Да-скелетът на думата формират ...
02.11.2016 20:06
didanov написа:
Да-скелетът на думата формират съгласните. По тази логика ако Роли е късна форма на на Орол-орел-Орлин то Ралица може би е Орлица! Роло е име на средновековен викингски вожд основател на Нормандия.поздрави


Във връзка с горното - Вижте?

1.
Этимологический словарь русского языка. Макс Фасмер:
http://www.classes/all-russian/russian-dictionary-Vasmer-term-8915.htm

2.
Proto-Indo-European *er- ‎(“eagle, large bird”), From Proto-Germanic *arо (...) Church Slavonic *орьлъ-

3.
Да си припомним? От кореновата *Or ... идва в гръцкият език думата за ПТИЦА ... та от там и науката "орнито-логия". Имаме го документирано при Омир ... звучало "Орнис".

- Поздрав!
цитирай
13. didanov - чудесно допълнение гет
02.11.2016 22:55
връзката е в посоката на прочита на името т.к. е с йероглифи и може да се чете в двете посоки РО-ЛЕ или ОР-ЕЛ! не случайно царят на птиците е станал символ за всички останали. ПОздрави
цитирай
14. didanov - 1. Темен - легендарен цар на Аргос от ...
07.11.2016 00:28
1. Темен - легендарен цар на Аргос от рода на Хераклидите (т.е. родословието им се извеждало от митичния герой Херакъл/Херкулес).
пароски мрамор Оксфордска част - От времето, когато Архий, сина Евагет, потомък на Темен1 от десето коляно, оглавил преселението от Коринт [и основал] Сираку[за], което станало през 21-та година от царстването на Есхил в Атина, [изминали ... години].
цитирай
15. didanov - емен (на гръцки: Τ&am...
09.11.2016 15:17
Темен (на гръцки: Τήμενος, Tēmenos, на латински: Temenus) е в гръцката митология цар на Аргос, от рода на Хераклидите, управлявал в края на 12 - началото на 11 век пр.н.е.

Той е син на Аристомах и брат на Кресфонт и Аристодем. Той е баща на Кейс, Керин, Фалк, Агелаос, Аграиос, Еврифил, Калиас, Истмиос, Клит и на Хирнето.

Той е праправнук на Херакъл и ръководи войската на дорийците при завладяването на Пелопонес. Чрез жребий разделят Пелопоннес между синовете на Аристомах и Аристодем.

Темен става цар на Аргос, който преди това е управляван от Тисамен. Негов главнокомандващ на войската става Деифонт, съпругът на дъщеря му Хирнето. Синовете на Темен се страхуват, че Деифонт може да стане цар на Аргос, затова убиват баща си и изгонват Хирнето и нейния съпруг.

Темен е погребан близо до Аргос. Селището е наречено на него Теменес. Темен е основател на царската фамилия Темениди, Теменидски, от която произлиза македонската царска фамилия Аргеади.
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: didanov
Категория: История
Прочетен: 2316853
Постинги: 1136
Коментари: 3354
Гласове: 5781
Спечели и ти от своя блог!
Блогрол
1. Цар Мидас, бриги и пеласги – Троя е на Балканите?
2. Българското хоро - древно писмо от живи йероглифи
3. Тракийският император Роле и паметника на цар Мида
4. Корените на българската народност
5. Българският генетичен проект
6. "Как ни предадоха европейските консули"
7. Мегалитите - трогателно свидетелство за детството на човечеството
8. ДЖАГФАР ТАРИХЫ, ПЕЛАСГИТЕ и остров КРИТ
9. Сурва Година, Сура Бога и Веда Словена
10. Древно-тракийско скално светилище под Царев връх – предшественик на Рилския манастир
11. неизвестното племе на мияците
12. Масагетската принцеса Томира и битката й с персийския цар Кир
13. Хубавата Елена в Египет
14. Склавини и анти в долнодунавските земи
15. Кои са мирмидонците?
16. Еничаринът Склаф, името Слав и робите
17. Аспарух, Мемнон и етиопските българи
18. Името на Кан(ас) Аспарух не е случайно
19. Срещата м/у Калоян и Пиер дьо Брашо
20. Амазонките на Тезей, Херодот, Дахомей, Южна Америка и Африка
21. Фердинанд I, славянин и потомък на витинските князе.
22. НОВ МЕТОД ЗА РАЗЧИТАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ РУНИ
23. Амазонките в древността (Тракия, Мала Азия,Либия)
24. ПОЛИСЪТ СРЕЩУ ДЪРЖАВАТА
25. АТЛАНТИ ЛИ СА МИТОЛОГИЧНИТЕ ТИТАНИ?
26. Черноморската Троя – тайната на Ропотамо
27. Брут Троянски - легендарният първи владетел на Британия
28. ЧУЖДИЦА ЛИ Е НАИМЕНОВАНИЕТО "ТРАКИ"?
29. О неразумний, защо се срамиш да се наречеш...мизиец?
30. Черноморската Троя - коя българска река е Омировата Симоис?