Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
15.09.2016 13:36 - Аспарух, Мемнон и етиопските българи
Автор: didanov Категория: История   
Прочетен: 8711 Коментари: 21 Гласове:
7

Последна промяна: 15.09.2016 14:16

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg

 
Иван Танев Иванов 
Един от първите европейски документи, където се споменава за българите е Анонимния хронограф от 354 год., известен в два преписа. Тексът на двата преписа е показан по-долу. 

От първия син на Ной - Сим, произлязоха 25 народа. Те живеят на изток. Имената на синовете на Сим са: 

Елам, от който са еламците;

Асир, от който са асирийците;

Арфаксад, от който са халдеите;

Лух, от който са лазите;

Харам, от който са игурите или етхес;

Лебул, от който са лидийците;

Гатсера, от който са гасфените;

Халмодат, от който са индиите;

Сала, от който са бактрийците;

Арам, от който са арабите;

Идурам, от който са гамериите;

Одерма, от който са мардиите;

Лезел, от който са партяните;

Десмем, от който са гедрусите;

Асал, от който са хискиите.

Асал породи Мелхи, който имаше двама сина - Мелхи и Мелхиседек.

Авимелех, от който са хирканите;

Сабеби, от който са араните;

Мамсвир, от който са армените или амените;

Евилат, от който са гимнософистите, които всички са бактрийци.


Във втория вариант на хронографа, изразът “които всички са бактрийци” е заместен със “Зиези, от който са българите.

 Този хронограф демонстрира две особености. Първата особеност е, че най-древните народи са поставени в началото, а към края стоят народи, появили се в полезрението на хронистите по-късно. Втората особеност е, че народи които имат сходна култура и заемат съседни територии са групирани близо един до друг. От тези наблюдения може да се заключи, че българите и гимнософистите са станали известни на латинските хронисти в по-късно време, най-вероятно през ранното средновековие, от когато съществува термина “гимнософисти” или още нагомъдреци. Това са всъщност брахманите (brahman - gimnosophist), част от населението на днешна Северна Индия. Ако се вярва на втората тенденция в хронографа, вероятно между древните българи и брахманите има не само временна, но и териториална близост.

 До същите заключения води и един средновековен български апокриф от XI-ти век [Венедиков И. Медното гумно на българите. Наука и изкуство. София. 1983, стр. 47-50], в който се прави връзка между ранните българи и т.н. ЕТИОПИ. В него се казва: “И тогава, след него (цар Слав) се намери друг цар в българската земя – детище, носено в кошница три години, на което се даде име Испор цар, който прие българското царство. И този цар създаде велики градове: на Дунава – Дръстър град; създаде и велик презид от Дунав до морето; той създаде и Плюска град. И този цар погуби множество измаилтяни. И този цар насели цялата Карвунска земя, и преди това бяха прочие етиопи (ЕQIОПI)”.

 Посочените по-горе твърдения са исторически достоверни. Действително, “цар Испор (Еспор, Аспарух) приема българското царство (наследява държавата Стара Велика България), създава велики градове (Плиска и Дръстър) и погубва голямо множество хазари (измаилтяни). Той издига и велик презид от Дунава до морето (такъв ров съществува и днес) и населява цялата Карвунска земя (Малка Скития, Добруджа). 

Изразът: “...и бяха прочие преди това етиопи”, очевидно отнасящ се за народа на Испор, населил карвунската земя, обаче е необяснимо загадъчен. Цветелин Степанов [Власт и авторитет в ранносредновековна България. Агато. София. 1999] счита, че в този израз може да се съдържа указание за района (Етиопия ?), откъдето произхождат прабългарите. По-старите български историци са коментирали много този термин - етиопи, но по начин, който го откъсва от народа на Испор - българите. Този термин е неудобен за старата историческа школа в България. Ив. Венедиков счита, че терминът “етиопи” сигурно означава “население с неясен смесен състав”, имайки пред вид завареното от народа на Испор население. В. Бешевлиев счита, че с термина “етиопи” са обозначени византийските войници, с които народа на Испор е воювал в Добруджа – за него войниците са дошли от Византия, най-вероятно от Мала Азия. 

Смисълът на текста обаче ясно показва, че терминът “етиопи” се отнася за народа на Испор, който е населил Добруджа. Цв. Степанов е намерил доста сведения в църковната и историческа литература за това, какво би могло да се разбира под термините “етиопи” и “Етиопия”. В библията, с еврейските думи Куш, Кут (Етиопия) се наричат няколко различни места: район на юг от Египет (днешна Етиопия) и район в Южна Арабия на брега на Червено море (Кут). За арабските географи, областта между реките Тигър и Ефрат (Вавилон) е носела името Кута, а народът е бил наричан съответно “кути”. В надпис от времето на Дарий I (края на VI в. пр. н.е.) се казва, че слоновата кост за дворците идва от Етиопия (Куш), Индия и Арахосия. Херодот отбелязва, че в индийския контингент на армията на Ксеркс, която се бие срещу елините има и “източни етиопи”. На друго място Херодот отбелязва, че е имало и “азиатски етиопи”, живеещи в днешен източен Иран. Плиний и Птолемей говорят за “левкоетиопи”, т.е., "бели етиопи". В древността, областта между река Оксус (днешната Аму даря) и Имеон (Памир) се е наричала страната Куш [Ленорман Ф., Руководство к древней истории Востока до персидских войн. 2, вып. 2. Мидяне и персы. 2, вып. 3. Индийцы.1878 – 1879. Киев. Стр. 312]. От това име е останало названието на планината Памир – Хиндокуш. 

Към тези сериозни факти може да се добавят още четири наши нови находки. В книгата [Балавариани. Мудрость Балавара. Пред. и ред. И. В. Абуладзе. Тбилиси. 1962. Приложение: Мудрость балавара. Пер. И. А. Джавахишвили. Стр. 115] е казано: “Отец Исаак, син на Софроний Палестински ни разказа за мъдростта на Балавар, който се намираше в пустинята с отшелниците. Веднъж аз достигнах до Етиопия и там в едно индийско книгохранилище намерих тази книга, в която са описани делата на този свят, много полезни за душата”. От този цитат може да се предполага, че страната Етиопия се намира близо до Индия, щом в нея има хранилище на индийски книги. Вероятно това е страната Куш - Имеон. 

В друга една книга, цитирана от И. Н. Лебедева е описана гръцка повест, озаглавена “Душеполезное повествование, принесенное из внутренней Эфиопской страны, называемой Индия, в святой град Иоанном монахом”. В самото заглавие на повестта се упоменава страната “вътрешна Етиопия”, наричана Индия. По-нататък, вътре в самия текст на повестта два пъти се споменава за "благочестивите мъже от вътрешна Етиопия, т.е., Индия", които разказали на автора на повестта историята за царевича (княза) и неговите наставници (стр. 31). В този изключително важен цитат, страната Индия е наречена три пъти “Вътрешна Етиопия”. Ако Индия е “Вътрешна Етиопия”, предполага се, че друга съседна страна ще е била наричана “Външна Етиопия” и това е най-вероятно съседната територия на Памир (древната страна Куш или съвременната област Хиндокуш – индийски Куш). От всички съседи на Индия, тази област е най-тясно свързана с Индия в културно отношение и от там индо-ариите са навлезли в Индия. Подразделянето на индо-арийския свят на “Вътрешна Етиопия” и “Външна Етиопия” прилича на подразделянето на прабългарите на “вътрешни” и “външни” българи. 

В още един древен документ имената на Етиопия и Индия се споменават като страни разположени една до друга. Това са т.н. Диалози на Псевдо-Кесарий, раздел 3 озаглавен "Пак за името на река Дунав" [ГИБИ, том 1. София, 1954 год. Изд. БАН. Под ред. на В. Бешевлиев]. Този автор е живял вероятно през VI-ти век и по повод на една популярна библейска легенда е записал дословно: "И тъй, слушай писателя, който разказва за четирите реки, които извират от един извор и като че ли поименно ги сочи с пръст. Названието на едната е Фисон. Тя преминава, казва той, край Етиопия (Aithioпia) и Индия, гдето я наричат Ганг." 

Горните факти показват, че в древността е съществувала достоверно доказана традиция Индия или територията, съседна на Индия да се отбелязват и като Етиопия. Тази тенденция впрочем продължава чак до късното средновековие. Например на картата на големия португалски географ Diogo Homem, издадена в 1565 година, Индия е отбелязана като India Maior Ethiopi – ИНДИЙСКАТА ГОЛЯМА ЕТИОПИЯ.

imageбитката между Ахил и Мемнон

Историята на цар Мемнон в Троянската война

Мемнон според гръцката митология е син на Еос богинята на зората и на Титон син на Лаомедонт баща на Приам, тоест племенник на Приам. Според други е син на Химера но въпреки това става дума за едно и също лице. Тий е бил царят етиопците или пълководец от град СУза в Персия, където баща му Титон е бил управител и довереник на асирийския цар Тевтамус. По този начин е спорно откъде произлиза Мемнон (Сирия, Бактрия), катопреидмно името му се свързва с етиопския (тивански) Горен Египет.

Мемнон тръгва на помощ на троянци, след като получил от цар Приам златно клонче от лоза за подарък.

Според Актинос от Милет Мемнон пристигнал със своята флота през десетата година от Троянската война а помощ на Приам – малко след смъртта на Хектор. Армията му се е сътояла от много индийци и етииопци пехота и морски флот, Някои автори обаче смятат, че не са били повече от 10000. Любовта на Зевс към Мемнон е била толкова силна, че на следващият ден от войната, той забранява на останалите богове да се намесват в битката. Мемном бива убит в двубой от Ахил. Освен в Илада, е споменат в Одисея. Херодот използва на пет места думата „етиопци“

Колосът на Мемнон в Тива, Египет обаче е вероятно неправилно свързван от гърци и римляни  с този Мемнон, както и египетския му произход, т.к. тогавашния фараон Аменофис, на когото е наречен колосът е носел прозвището Meiamoun тоест „Обичаният от Аммон“ Това объркване и подмяна на намиращата над Египет област Етиопия с тиванския Египет налага представите за първите етиопци като черни, тъмнокожи хора. Представите на древните гърци за Етиопия е било страна на най-източните предели на тогавашния сята (Афганистан-Индия)

В чест на Мемнон има специален храм в Асирия, както и в Тива. Той е бил почитан особено в Суза, защото е наричана Мемнония или града на Мемнон.  Мечът и копието на Мемнон се е съхранявало е храма на Асклепий в Никомедия. Отпътуването му от река  Choaspes до Троя трябва да е много достоверно, защото много години след това хората показвали местата на които Мемнон  и армията му са лагерували и пътя, по който са вървели. 

Съществува ли са двама царе под името Мемнон –единият египетски с когото е свързана колосът на Мемнон и който е живял доста по-рано от троянският Мемнон, цар на етиоците.
image

Гръмливата история на Сузияна, високата ѝ и почти самобитна култура създали цели легенди в близките и далечни на-роди. Една от тия легенди е стигнала дори до стените на Троя и класическите автори не се подвоумили да я запишат. Мемнон, царят на гордата Суза, стигнал с войските си под стените на Троя като съюзник на Прияма. Този Мемнон бил именуван от еламитите съвсем другояче: той бил божеството Аманъ-касибар,олицетворение на слънцето1/Каси-бар е съчетание от каси и бар, подобно на ведическото Касиана. Бар = творец Каси носи и форма Гаси; апа е Аптия = океана, и вода./ Подобно на Бакхуса и Осири, Касибар обиколил всичките народи и помагал на освобождението им и благоденствието им, защото ходбата на слънцето над главите на народите не може да бъде за тяхно зло. Сузиана имала и друго наименование на слънцето: то било Бог Шушинак, който суши тяхната топла страна. На друго място се посочва, че историческа Персия от изток и север, от южните брегове на Каспия и откъм Афганистан до Индийския океан, е била заградена от силни тракийски поселения/Еродот ни осведомява, че полите на планината Загора и долините на реките, които слизат от нея, се населявали от дардани,в името на които ние виждаме троянски колонисти.

Извод: от гръцката митология под името Етиопия се е разбирало най-отдалечената страна на изток от познатия тогавашен свят, земите на днешен Афганистан и Индия. Разселванията на дарданите (троянци)преди Троянската война стигат до Египет, и до земите на Балхара в Афганистан. Царят на етиопци Мемнон е племенник на Приам и повежда многохилядна армия от етиопци и индийци (самото споменаване на индийците говори, че са били съседни, подчинени на Мемнон племена) сухопътна войска и флот на помощ на троянците. Бащата на Мемнон е управител на Суза и довереник на асирийския цар. Същетсвува втори цар египетски фараон  с прозвище Meiamoun тоест „Обичаният от Аммон“, който е живял по-рано от етиопския Мемнон и чиято колона в Тива погрешно се е смятала от древните гърци и римляни за колона на етиопския цар. Векове след това Аспарух води хората си на юг от Дунав, наричани преди етиопци – някои от техните предци идват от същите земи на Балхара в днешен Афганистан. Случайно ли е това?

 

 Литература

   1.Benjamin Hederich: Grьndliches mythologisches Lexikon. Leipzig 1770, online
2.
www.protobulgarians.com
3. https://de.wikipedia.org
4.http://www.ranina.eu

  


image

Колосите на Мемнон (известни на местното население като ел-Колосат, или ес-Саламат) са две масивни каменни статуи на фараонаАменхотеп III, син на Тутмос IV. Разположени са в Тиванскиянекропол, близо до днешния град Луксор.Върху западния бряг на древна Тива, на пътя, който води към Долината на цариците, се издигат два величествени каменни колоса. Те са последните останки от огромния погребален храм на Аменофис III (Осемнадесета династия), който днес не съществува.Двете статуи-близнаци представят Аменхотеп III в седнало положение, с ръце, положени на коленете и поглед, насочен на изток, към реката и изгряващото слънце. Две по-малки фигури са издълбани отпред на трона, в краката: това са фигури на жена му Тий и майка му Мутемувия. Страничните панели изобразяват бога на Нил Хапи. Чрез символите на Горен и Долен Египет (папирус и лотос, символи на "двете земи") е изобразено единството и целостта на обединен Египет.Статуите са направени от кварцит , донесен или от Гиза (близо до дн. Кайро) или от Гебел ел-Силсиле (на 60 км северно от Асуан). Заедно с каменните платформи, на които са поставени, височината на колосите е 18 метра (а заедно с короните, които днес не съществуват, двата колоса са били високи над 20 метра.). Теглото на единия колос е около 1300 тона. Днес колосите са много силно разрушени.


image   Северния Колос image   Страничен панел

Първоначално Колосите е трябвало да стоят като пазители на входа на погребалния храм на Аменхотеп: големият храм е бил построен докато фараона още е бил жив, и тук е бил почитан като живият бог. В тези дни храмовият комплекс е бил най-големият в Египет. Площта му е била общо около 35 хектара и дори по-късни съперници като Рамезеума на Рамзес II или Мединет Хабу на Рамзес III не са били по-големи; дори Храмът в Карнак от времето на Аменхотеп е бил по-малък.С изключение на Колосите, днес много малко е останало от храма на Аменхотеп. Разположени на нивото на река Нил и уязвими от годишните разливи на реката, колосите и храмът са били изложени на постоянната разрушителна сила на прииждащата вода – известната картина от 40-те години на ХIХ в. от Дейвид Робъртс показва Колосите, обкръжени от вода.Гръцкият историк и географ Страбон, творил през първите години на I в., разказва за земетресение (през 27 г. пр. Хр.), което поваля и уврежда северния (десния) колос.Една легенда разказва, че вследствие на това увреждане, тази статуя, сутрин, на разсъмване, започва да издава звуци, наподобяващи пеене или човешка реч - като леко пъшкане, вероятно причинено от повишаващите се температури и изпаряващата се роса от камъка.В тези колоси гърците привиждат изображение на Мемнон, син на Зората и цар на етиопците, който повежда армиите си от Африка до Мала Азия, за да помогне в защитата на града и бил убит от Ахил по време на Троянска война, както поздравявал майка си - Зората, при нейния изгрев.Легендата за "Пеещите колоси", вярването, че носят късмет и славата, че притежават пророческа сила се разпространява надлъж и шир и статуите са обект на непрестанни посещения, в това число и от някои римски императори. Мистериозните песни на полуразрушените колоси спират през 199 г., когато римският императорСептимий Север заповядва да се извърши реставрация на паметника.Днес феноменът на "Пеещите колоси" се отдава на разширяването на кварцита под въздействие на първите слънчеви лъчи.

 
Гласувай:
7
01. shtaparov - Аз имам особено мнение по този въ...
15.09.2016 18:03
Аз имам особено мнение по този въпрос приятелю. Според мен израза "И бяха прочее преди това етиопи" означава "Преди Българите тази земя бе обитавана от етиопи",с което се имат предвид гръцките и част от римските колонисти,които били доста по-черни и по-мургави от Българите. В днешна Северна България както знаем над 90% от Тракийското (нашето) население е прогонена от римляните и е заменена с колонисти,които на нашите бели Българи,пристигащи от север им приличали на цигани- ето това е казано в този текст.
цитирай
2. didanov - здравей приятелю
15.09.2016 18:40
Не мисля че си прав в случая по няколко причини:
1.ясно е че се има в предвид хората на Испор
2.има достатъчно данни за източни етиопи и страна Етиопия съседна на Индия и то в изконни български в древността земи
3.имаш ли исторически данни че гърците и римляните може да се наричат етиопи или черни?
4.дори и да имало чернички между тях едва ли са били мнозинство
5.дори и да са били мнозинство няма обяснение защо българите не използват българската дума за черен.
6.Аз лично се съмнявам в това, че данайците , заселили около 1500г. Пр.н.е да са били много черни, по-скоро тъмнички, но дори да е било така повече от 2000 год са достатъчни да "побелеят"сред траките
7.самите древни автори като Омир и Херодот използват термините "етиопи"което не би могло да бъде ако етиопците бяха гърци, за римляни да не говорим.
8.Етиопия за тях е най-далечната страна на изток не на юг
9.Българите отлично познават населението на Балканите ите и особено До руджа защото то живеят в съседство от дълго време така че културен шок едва ли е имало
Поздрави
цитирай
3. shtaparov - Не изключвам вероятността да си ...
17.09.2016 22:24
Не изключвам вероятността да си прав но имам няколко аргумента,че гръко-римското население е било много по-черно отколкото можем въобще да си представим. Това са преобладаващ процент запазени портретни рисунки от Помпей. Направо изтръпнах,когато ги видях и още не мога да се отърва от гадното чувство,че в Помпей не са живели хора от цивилизован гръко-римски град,а най-цветистите и подбрани екземпляри от Филиповци и Столипиново. Допускам дори,че на италианците им е твърде неловко да показват тия цигански физиономии понеже хвърлят сянка върху цялата им нация,затова хич не обичат да ги показват. В едно английско предаване обаче,на което гледах и две повторения по "Вайасат Хистъри" ги дадоха по няколко пъти,та истината блесна пред мен в цялата си неподправеност.
цитирай
4. didanov - не изключвам вероятността помпейци да са били по-тъмни
17.09.2016 23:23
но това е доста разтегливо понятие и не обяснява защо има азиатски, бели етиопци, населявали древни български земи и наричани навярно така хилядолетия.
цитирай
5. syrmaepon - За етиопци почтени, Океана и Арк...
18.09.2016 13:30
За етиопци почтени, Океана и Арктическия кръг тук има една статия

https://antichniavtori.wordpress/2008/11/13/sgk1c1/

"Следователно, под Мечката, която другаде нарича “колесницата” и казва, че “поглежда” Орион, Омир иска да разбираме Арктическия кръг; а под “океана” – онзи хоризонт, в който и от който звездите залязват и изгряват. Като казва, че Мечката се върти и е лишена от океана, съзнавал е, че Арктическият кръг се разширява спрямо знака срещу най-северната точка на хоризонта. Като пригодим този поетичен израз, то под частта на земята най-близо до океана трябва да разбираме хоризонта, а под арктически кръг – тази нейна част, която се разширява към знаците (на съзвездията), които ни се струва, че докосват последователно най-северната точка на хоризонта. Така, според него, тази част на земята се мие от океана. Той добре е познавал народите на севера, макар да не ги споменава поименно, а и до днес не съществуват наименования, с които да се различават всички те. Съобщава ни за техния начин на живот, като ги нарича “номади”, “благородни хипемолги” (доячи на кобили – б. пр), галактофаги (млекоядци – б. пр.) и абии (без богатство – б. пр.).16"
цитирай
6. syrmaepon - Като цяло знае се че човекът, а и и...
18.09.2016 13:36
Като цяло знае се че човекът, а и изобщо някакво африканско население се разселва на север - и на Балканите, а също би могло да достигне Каспийско море и Аму-Даря. Освен това Египет води войни със Сирия и хетите, така че съвсем нормално са стигнали до Закавказието.

"След смъртта на Ехнатон през 1335 г. пр.н.е., почитането на целия пантеон египетски богове е възстановено и Тива отново става столица на Древния Египет. Увлеклият се по религиозната реформа Ехнатон бил изоставил държавното управление, а упадъкът на държавата продължава и след смъртта му. Към 1290 г. пр.н.е., фараонът Рамзес II възстановява могъществото на Древния Египет. Той води продължителна и упорита борба с хетите и техните сирийски съюзници."
цитирай
7. shtaparov - За етиопци почтени, Океана и Арк...
18.09.2016 16:41
syrmaepon написа:
За етиопци почтени, Океана и Арктическия кръг тук има една статия

https://antichniavtori/2008/11/13/sgk1c1/

"Следователно, под Мечката, която другаде нарича “колесницата” и казва, че “поглежда” Орион, Омир иска да разбираме Арктическия кръг; а под “океана” – онзи хоризонт, в който и от който звездите залязват и изгряват. Като казва, че Мечката се върти и е лишена от океана, съзнавал е, че Арктическият кръг се разширява спрямо знака срещу най-северната точка на хоризонта. Като пригодим този поетичен израз, то под частта на земята най-близо до океана трябва да разбираме хоризонта, а под арктически кръг – тази нейна част, която се разширява към знаците (на съзвездията), които ни се струва, че докосват последователно най-северната точка на хоризонта. Така, според него, тази част на земята се мие от океана. Той добре е познавал народите на севера, макар да не ги споменава поименно, а и до днес не съществуват наименования, с които да се различават всички те. Съобщава ни за техния начин на живот, като ги нарича “номади”, “благородни хипемолги” (доячи на кобили – б. пр), галактофаги (млекоядци – б. пр.) и абии (без богатство – б. пр.).16"

Тези Хипемолги и Галактофаги са без съмнение скитските Българи: те са прочути с това,че по време на поход се изхранвали с млякото на своите коне,което Хуните през V в. наричали Комаса а Българите от VII-VIII в.- Кумис (Конис,Кон-из) т.е. Извлечено от(из) коня.
цитирай
8. shtaparov - но това е доста разтегливо понятие и ...
18.09.2016 16:54
didanov написа:
но това е доста разтегливо понятие и не обяснява защо има азиатски, бели етиопци, населявали древни български земи и наричани навярно така хилядолетия.

Така е- съгласен съм напълно,но думата Етиопи има доста смущаващо значение,което ще породи нова загадка ако я приемем,понеже:

Етиопи= Егиупи (Игюпи),т.е. Южна разновидност на Игюптите,наричани още Игюпци (~Етьопци) и Копти (Гюпти),ще рече Ковти (Кохти,Коти,Кути) или Сатурнови (Черни) хора.

Това тълкувание е доста смущаващо а няма по-добро от него,поне досега. Но в крайна сметка и тук можем да приемем,че като "Черни хора" са визирани не самите Българи,а техните роби и поданици "негродравидите",които били мнозинство и в Индия,и в Африка.
цитирай
9. didanov - здравей сирма, Страбон - етиопци, южните части на Финикия, балканските корени на финикийците- П.Серафимов
18.09.2016 20:18
6 Казва ни също, че етиопите са най-отдалечените и граничещи с океана; че са най-крайните:

… посети етиопци далечни

(те на самия предел на света са, на две разделени12

Не греши и като ги нарича “на две разделени”, както ще покажем сега; и че са до океана:

Вчера отиде Кронид да гостува отвъд океана

При етиопци почтени, а с него и всички безсмъртни.13
12 (Од. I. 23.)

13 (Ил. I, 423.) Древните наричат с името етиопци обитателите на вътрешна Африка, населението обитаващо Атлантическото крайбрежие и бреговете на Арабския залив. Страбон обяснява пасажа на Омир от тази гледна точка, но за географските познания на поета границата е била Средиземноморието, и народът, за който той споменава несъмнено са обитателите на южните части на Финикия, които по някое време били наричани етиопци. Трябва да се отбележи също така, че омировият “океан” често пъти означава Средиземно море, а понякога – вероятно р. Нил.

Финикия (на гръцки Φοινίκη) е антична страна, намираща се на брега на Средиземно море, (на сегашната територия на Ливан и Сирия).
Знаейки тези неща не бива да се учудваме, че народът познат като финикийци е имал благородническа прослойка, чийто произход е бил различен от този на простолюдието.Според редица учени като Герхард Херн, Фредерик Ваудхозен и др. финикийците са смесица от ханаанци - населението на Ориента и така наречените Морски народи. Кои обаче са тези хора и какви са корените им?

През XII век преди Христа настъпват сериозни климатични промени. Те принуждават много хора да напуснат земите си и да търсят ново място за заселване. Няколко племенни групи нахлуват от Балканите в Мала Азия. Там обединени със свои роднии се отправят и към Египет. Имената на тези така наречени Морски народи са записани в хрониките на Меренпта и Рамзес II.

Египетските летописци спомевават неколкотратно хора с названия пелесет, чкр, дрд, вешеш, мешвеш, шерден, шекелеш, лука, еквеш. Това са пеласги, тевкри, дардани, веси, мизи, серди, соколоти, ликийци и ахейци. Става дума за траки и техни близки роднини.

Пеласгите, тевкрите, мизите и дарданите обитават Балканите и Азия от най-дълбока древност. Весите, познати и като беси, а също и сердите в по-късни исторически извори са локализирани на Балканите. Соколоти е името на царските скити обитавали територията на Стара Велика България, а ликийците и ахейците са живели в Мала Азия, остров Крит и земите на Гърция.

Понеже не успяват да покорят Египет, Морските народи се заселват в пределите на днешните Сирия, Ливан, Израел. В тези земи те се смесват с населението на Ориента и от новополучената амалгама се ражда народът на финикийците.
Сестрата на Кадъм носи името Европа, а баща им е наречен Агенор, т.е. той носи тракийско име. Идвайки в земите на Гърция, която тогава е носила името Пеласгия, Кадъм основава Тива. Названието на това селище е тракийско. Тива, или по-точно Θῆβαι/Тева e гръцкото предаване на дева -тракийски термин от топонимията, който според Вл.Георгиев и И. Дуриданов се обяснява с блг. девам, дявам-поставям.

Кадъм е баща на Земела – тракийска богиня, чието име езиковедите тълкуват със стблг. землiа-земя. Земела от своя страна е майка на най-известното тракийско божество –Дионис.

Европа -сестрата на финикиецът Кадъм ражда властващите на остров Крит благородници Минос, Сарпедон и Радамант. И трите имена са чужди на народите на Ориента, а и крито-минойската култура е създадена от балкански поселници според проф. Б.Хрозни.
цитирай
10. didanov - Според едно предание финикийците ...
18.09.2016 20:33
Според едно предание финикийците живеели някога по бреговете на Индийския океан, но катастрофално земетресение ги накарало да се преселят тук


сирм,а много общо може да се разбира под африканско население..изобщо теорията на Дарвин много куца - според мен разселването на древните народи е в посока Балканите към Азия и Африка..засвидетелствани преселния обратно са обратни преселения и едв али става дума за чернокожи или тъмни представители. Трябва да се изясни, че управляващите династии на ранен Егупет са били хора от кавказти тип - светла кожа, светли коси, светли очи. Има една особеност на египтеското общество и тя е че е доста консервативно и рядко се поддава на екзпанции - климата на Египет и делтата на Нил, както свидетелства египетският жрец на мъдреца Солон в разказа му за Атландита не са били жертва на онези катастрофални потопи и катаклизми като този в черноморския басейн за да принудят местното население да търси друга родина - изобщо Египет е бил винаги притегателна дестинация за мигриращите народи.
цитирай
11. didanov - съгласен съм, Страбон също го потвърждава
18.09.2016 20:35
shtaparov написа:
syrmaepon написа:
За етиопци почтени, Океана и Арктическия кръг тук има една статия

https://antichniavtori/2008/11/13/sgk1c1/

"Следователно, под Мечката, която другаде нарича “колесницата” и казва, че “поглежда” Орион, Омир иска да разбираме Арктическия кръг; а под “океана” – онзи хоризонт, в който и от който звездите залязват и изгряват. Като казва, че Мечката се върти и е лишена от океана, съзнавал е, че Арктическият кръг се разширява спрямо знака срещу най-северната точка на хоризонта. Като пригодим този поетичен израз, то под частта на земята най-близо до океана трябва да разбираме хоризонта, а под арктически кръг – тази нейна част, която се разширява към знаците (на съзвездията), които ни се струва, че докосват последователно най-северната точка на хоризонта. Така, според него, тази част на земята се мие от океана. Той добре е познавал народите на севера, макар да не ги споменава поименно, а и до днес не съществуват наименования, с които да се различават всички те. Съобщава ни за техния начин на живот, като ги нарича “номади”, “благородни хипемолги” (доячи на кобили – б. пр), галактофаги (млекоядци – б. пр.) и абии (без богатство – б. пр.).16"

Тези Хипемолги и Галактофаги са без съмнение скитските Българи: те са прочути с това,че по време на поход се изхранвали с млякото на своите коне,което Хуните през V в. наричали Комаса а Българите от VII-VIII в.- Кумис (Конис,Кон-из) т.е. Извлечено от(из) коня.

цитирай
12. didanov - здравей приятелю
18.09.2016 20:49
shtaparov написа:
didanov написа:
но това е доста разтегливо понятие и не обяснява защо има азиатски, бели етиопци, населявали древни български земи и наричани навярно така хилядолетия.

Така е- съгласен съм напълно,но думата Етиопи има доста смущаващо значение,което ще породи нова загадка ако я приемем,понеже:

Етиопи= Егиупи (Игюпи),т.е. Южна разновидност на Игюптите,наричани още Игюпци (~Етьопци) и Копти (Гюпти),ще рече Ковти (Кохти,Коти,Кути) или Сатурнови (Черни) хора.

Това тълкувание е доста смущаващо а няма по-добро от него,поне досега. Но в крайна сметка и тук можем да приемем,че като "Черни хора" са визирани не самите Българи,а техните роби и поданици "негродравидите",които били мнозинство и в Индия,и в Африка.има три варианта за определението етиопци - населението на африканския континент (общо наименование), южните части на Финикия (Сирия,Ливан), Северна Индия(вътрешна Етопия) и земите на Афганистан (Памир, Хиндукуш).
Така - за цар Мемнон става дума за земите на Афганистан, Персия и евентуално Сирия, защото води сузийци (гр. Суза, Асирия) и индийци (индийците няма откъде другаде да се вземат).
За Аспарух под етиопи определено не се разбира "черни" хора, защото българите са "бели, сияйни", а си имат българска дума за черен - "кара". Дуло управлявалпоне 500 г,на север от Дунава, но преди това има преселния в продължение на векове от Балхара (предполагаемата външна Етиопия, на белите азиатски етиопи).
цитирай
13. didanov - от друга страна може да се направи следната асоциация
18.09.2016 23:06
кое е общото между земите на северна Африка, Сирия, Персия, Междуречието, Афганистан и северна Индия? Тракийските племена!
Знаем за дардани, теврки и мизи, които населяват Балканите, после завладяват Мала Азия, стигат до Египет и Афганистан. Някои от мизите и дарданите според старите автори обаче се връщат отново на Балканите. От Статията става дума за земите на Добружда - това са изконни мизийски земи,поне още от времето на Троянската война 1200г. пр.н.е. Преди Троянската война части от Добруджа предимно по черноморското крайбрежие обаче е било заселено от древните кари - Кapите са тракийско племе населявало днешна Добруджа (тоест съседи на мизи и гети, вероятно и на траки). Главното им пристанище на Черно море е Карон лимен при Фара на Шабла.

Според Ариан, ”земята около Карийското пристанище се нарича Кария”, описвайки обширната и сравнително ниска крайбрежна тераса разположена западно от Нос Шабла, голяма част от която е заета с останките на обширно антично селище и неговите некрополи. Това изяснява, че Кария (Caria) е древното име на тракийското крайбрежно селище, а Карон лимен (пристанище на Карите) е названието на неговоият порт.Голяма част от Карите към 11 век пр.Хр. (след Троянската война!) се изселва при мизите, фригите (бригите) и витините в Мала Азия. Приобщили останките от сродното им най-старо местно население което според Херодот има минойски произход те образуват там свое царство - Кария. Омир, описвайки сблъсъка при Троя на съюзнeните траки с нашествениците - ахейци, данайци, мирмидонци и други племена, в Илиада споменава карийския град Милет като съюзник на троянците, заедно с тракийските племена на едоните, водени от легендарния си цар Резос, на Травсите, водени от Пейрой и Акамант и т.н.

В своята Естествена история Плиний Стари споменава, че Милет бил основал 90 колонии. Ето някои от известните:

Аполония
Одесос
Томи
Истрия
Тир
Олбия
Пантикапей
Феодосия
Трапезунд
Синопе
цитирай
14. didanov - нямаше да споменавам за карите, ако името им не можеше да се върже с древнобълг. дума кар-а черен
18.09.2016 23:27
възможно ли е под етиопци и кари да се разбира едно и също племе? Първата Кария е била в днешна Добруджа, послед войната прогонва карите в Мала Азия, оттам, те създават нова Кария и град Милет -следва преселения на юг град Тир е карийска колония, но същевремнно и главен финикийски град, а южните части на Финикия са били известни като Етиопия!
След тъмните векове част от карите отново заселват черноморското крайбрежие и изграждат отново градове като Одесос и Аполония - връщат се отново в старите земи, може би вече под ново име. Все пак всичко това е само предположение, за разлика от историческите извори посочени в постинга.

Щапаров, може би си близо доетимологията на етиопците :"Етиопи= Егиупи (Игюпи),т.е. Южна разновидност на Игюптите,наричани още Игюпци (~Етьопци) и Копти (Гюпти),ще рече Ковти (Кохти,Коти,Кути) или Сатурнови (Черни) хора." с единствената разлика, че в много голяма древност именно земите на Североизточна България са били известни като....Египет..а Етиопия не е далече нали?цитирай
15. didanov - Савската царица , днешна Еиопия и Соломон,Анна Зографова
18.09.2016 23:29
От рода Дуло произхожда и родът на Савската царица, владетелка на царството Сабба, създала поколение с цар Соломон, завършило в ХХ век, с династията на етиопския император Хайле Селасие, който е точно 256-ти потомък на легендарната царствена двойка.. Същият император Хайле Селасие бе поканен навремето от държавния глава Тодор Живков като в рамките на визитата, генсекът ни бе даруван като повече и от цар. Навремето императорът на Етиопия подари на държавата ни България и на него лично уникални златни ювелирни предмети и реликви като символ на братската история и уважение от страна на Етиопия, в която има български корени и български клон. Има обаче и още една подробност, ако в земите на днешна Етиопия има спомен за народ, ръководен от царската династия Богорис от рода Дуло, то 3 000 г. пр. Христа едно от колената на тази династия мигрира на север по реката Нил, във времето на фараона Менес. В “Илиадата” Омир описва един от владетелите на Родопите като “Мемнон, цар на етиопци почтени”. Представители на същото коляно “Богорис” били тези древни майстори и строители, които са застроили и столицата Аварис, намирала се някога в региона на днешната столица на Египет. Друга част от същото коляно поела пътя на преселенията на юг. Тя преминала през Персийския залив. Преселниците навлезли в земите по делтата на реките Тигър и Ефрат. Те достигнали местоположението на градовете НА Бабилон /Вавилон/, Ур, Лагош и Налундо и създали още една държава.

Какво се получава - че основателят на древна Еиопия на юг от Египет е синът на Соломон.Соломон (на иврит שְׁלֹמֹה) е последният от тримата царе на обединеното Еврейско царство, което наследява от баща си Давид. Той управлява в средата на 10 век пр.н.е.

При Соломон Древен Израел достига най-голямата си военна сила, като подчинява съседните области от долината на Ефрат до границите на Египет. Той предприема и мащабна строителна програма, увенчана от Соломоновия храм в неговата столица Йерусалим. Държавата, създадена от него, се разпада малко след смъртта му.
Заащо основателят на Етиопия ще нарича така държавата си ако сам не е етиоп?
цитирай
16. syrmaepon - Под африканско население нямам предвит негри, а възможно и бяла раса, в С.Африка живеят и други племена,
19.09.2016 12:53
didanov написа:
Според едно предание финикийците живеели някога по бреговете на Индийския океан, но катастрофално земетресение ги накарало да се преселят тук


сирм,а много общо може да се разбира под африканско население..изобщо теорията на Дарвин много куца - според мен разселването на древните народи е в посока Балканите към Азия и Африка..засвидетелствани преселния обратно са обратни преселения и едв али става дума за чернокожи или тъмни представители. Трябва да се изясни, че управляващите династии на ранен Егупет са били хора от кавказти тип - светла кожа, светли коси, светли очи. Има една особеност на египтеското общество и тя е че е доста консервативно и рядко се поддава на екзпанции - климата на Египет и делтата на Нил, както свидетелства египетският жрец на мъдреца Солон в разказа му за Атландита не са били жертва на онези катастрофални потопи и катаклизми като този в черноморския басейн за да принудят местното население да търси друга родина - изобщо Египет е бил винаги притегателна дестинация за мигриращите народи.


Става въпрос за пренос на топоним, както и твоята любима Троя, Тива и други както също и името на самите българи. В Италия до днес има селище Булгари, макар никой там например не говори български - просто топоним.
На мен не ми става ясно все пак кои са етиопите - българите, или заварват в Мизия етиопи ?
цитирай
17. shtaparov - възможно ли е под етиопци и кари да се ...
19.09.2016 13:12
didanov написа:
възможно ли е под етиопци и кари да се разбира едно и също племе? Първата Кария е била в днешна Добруджа, послед войната прогонва карите в Мала Азия, оттам, те създават нова Кария и град Милет -следва преселения на юг град Тир е карийска колония, но същевремнно и главен финикийски град, а южните части на Финикия са били известни като Етиопия!
След тъмните векове част от карите отново заселват черноморското крайбрежие и изграждат отново градове като Одесос и Аполония - връщат се отново в старите земи, може би вече под ново име. Все пак всичко това е само предположение, за разлика от историческите извори посочени в постинга.

Щапаров, може би си близо доетимологията на етиопците :"Етиопи= Егиупи (Игюпи),т.е. Южна разновидност на Игюптите,наричани още Игюпци (~Етьопци) и Копти (Гюпти),ще рече Ковти (Кохти,Коти,Кути) или Сатурнови (Черни) хора." с единствената разлика, че в много голяма древност именно земите на Североизточна България са били известни като....Египет..а Етиопия не е далече нали?

Ако някога части от Добруджа са носели името Египет това може да значи,че Българите са говорели именно за тях и за тяхното население. А Карите може да са още Гури (Хури,Хора) но Сатурнови т.е. Черни,понеже Кара=Чера (Черъ),с прех. Ч-К. Дедите ни по някакъв начин са знаели предримските имена на Балканските области и са ползвали тях,а не новите гръкоримски,наложени от окупатора след І в.от н.е. А може,както казваш част от дедите ни да са прогонени точно от тези области,които са носели името Кария или Египет,затова да са се наричали Етиопи (?)- но това остава само хипотеза засега. Та с тази "Кария" в Добруджа и с Карон Лимен (Каран Ломен) ще ме убедиш- още повече,че и името на Черно море явно е дошло именно от там.
цитирай
18. shtaparov - Напълно е допустимо първите ети...
19.09.2016 13:30
Напълно е допустимо първите етиопски династии да са били наши деди от Балкано-Анатолийския регион,понеже имената на царете имат не семито-хамитска,а ясна Българска етимология. Ето например Менес- това е критското Минос и нашето Мануш. То произлиза от имената Мане (Маньо) и Мине (Миньо),от които са образувани фамилните имена Маневи и Миневи,а те сами по себе си са Български теоними. Манос (Минос)= Ман-из (Произлязът из[от] рода на Бога-Мъж,т.е. на Марс-Арей). Богорис= Бога Рис,а Богът Рис е самият Марс-Арей,чиито свещени животни са тигър,рис,барс и пантера,заради което в Будисткия вариант на нашия календар срещу месеца на Марс фигурира животното Тигър,а Дионис-Арей често е изобразяван яхнал върху тигър или пантера.
цитирай
19. didanov - здравей сирма
19.09.2016 16:39
кои са древните етиопи както казах има няколко варианта: населението на африканския континент (общо наименование), южните части на Финикия (Сирия,Ливан), Северна Индия(вътрешна Етопия) и земите на Афганистан (Памир, Хиндукуш). В случая с Аспарух поради историческите данни явно става дума за белите азиатски етиопи от Памир. Но как се стигнало до самото име етиопи тепърва ще трябва да се изяснява. Мисля, че връзката с карите може да се окаже полезна.
Преносът на топоними е характерен за тракийските племена и за българите при тяхните преселения, вече в каква посока е осъществен е трудно да се докаже или е просто предмет на сериозна изследователска работа. Мога да кажа, че Шлимановата Троя че е такъв пренос на топоним в по-късно време, като първоначалната Троя е потънала в забвение. поздрави
цитирай
20. didanov - здравей щапар
19.09.2016 17:03
Милан МИланов говори за 80 пирамиди-гробници на първите египетски фараони погребани в района на Североизточна България. Нали си чувал легендата за египетската богиня, след чиято смърт по неизвестни причини била погребана от Египет чак в нашите земи около Странджа...е не е трябвало да пътуват толкова много, защото Добруджа (древния Египет)не е далеч. Един колега блогър убедително доказва, че картата на библейският Едем отговаря на нашите земи, един западен изследовател твърди, че името на египетския Сфинкс е било.. Родопис! Доктор Гайд прочита надписите на Мидас и тракийските пиктограми чрез бохарския коптски диалект и египетските йероглифи от Книгата на мъртвите (с разликата, че тракийските плочки са поне с 1000 годни по-стари).Пеласгите са нарекли обетованата земя Палестина, защото и земите по поречието на Струма в древността са се наричали Балистан.Дедите ни са успели да колонизират и най-южните европейски острови. Цитирайки Омир, географа Страбон споделя, че в дълбока древност пелазгите са населявали остров Крит.
Остров Крит е дом на легендарния цар Минос, от чийто род са създателя на азбуката Кадъм, Земела – тракийската богиня на земята и Дионис- тракийския бог на виното. Остров Крит е посочен и като дом на един библейски народ, това са филистинците. Всеки е чувал историята за филистинския великан Голиат, който бива сразен от пастирчето Давид.Филистинци е всъщност преиначеното име на ...нашите деди пелазгите.
специално за КАРИТЕ - те са били изключително морски народ, за това нищо чудно Черно море да е носело името Кар-ско море, като преди името Черно се е казвало и Тракийско море. Карите посред мен са напуснали нашите земи именно поради Троянската война с център на бойни действие Странджа-Ида - и се заселват именно в Югозападна Мала Азия *което би било малко вероятно ако войната се е водила в Троя на Шлиман с център Милет. поздрави
цитирай
21. didanov - В книгата „Веда словена”, са зап...
23.12.2016 15:12
В книгата „Веда словена”, са записани устни предания и песни от помашкото население в Източна Македония. В тях се съдържат сведения за времето когато сме живели в Етиопа. За събития станали в съседни тогава с нас царства. Ето няколко цитата:

„Още рече Камяна не отрече,

хабер си кралю дойде,

чи е навървил Читайска краля

през тоя земя Харапска,

през това моря гуляму;

лю утде си дзамине,

сита земя пупленява.

Робинки си църни ръки кършет,

църни ръки кършет солзи ронет,

чи си тяхна земя уставет,

ут майка си са дялба раздилат.”

----------------------------------------

„Бог да бие царна Харапине,

царна Харапине Харапската крале.”

----------------------------------------

„Разеди са Харапската крале,

разеди са налюти са,

та си прати царна Харапине

да ми сече малки деца.”

Тези песни са записани през втората половина на деветнадесети век, когато още не е известен древният град Харапа, който беше открит от археолозите в началото на двадесети век в северния индийски щат Пенджаб. Харапа, Мохенджо Даро и други селища от долината на река Инд разкриха на учените от двадесети век неизвестна до тогава високоразвита древна цивилизация, която нарекоха културата Харапа. Залезът й настъпва с нахлуването на арийските племена в долината на Инд.
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: didanov
Категория: История
Прочетен: 2319669
Постинги: 1136
Коментари: 3354
Гласове: 5786
Спечели и ти от своя блог!
Блогрол
1. Цар Мидас, бриги и пеласги – Троя е на Балканите?
2. Българското хоро - древно писмо от живи йероглифи
3. Тракийският император Роле и паметника на цар Мида
4. Корените на българската народност
5. Българският генетичен проект
6. "Как ни предадоха европейските консули"
7. Мегалитите - трогателно свидетелство за детството на човечеството
8. ДЖАГФАР ТАРИХЫ, ПЕЛАСГИТЕ и остров КРИТ
9. Сурва Година, Сура Бога и Веда Словена
10. Древно-тракийско скално светилище под Царев връх – предшественик на Рилския манастир
11. неизвестното племе на мияците
12. Масагетската принцеса Томира и битката й с персийския цар Кир
13. Хубавата Елена в Египет
14. Склавини и анти в долнодунавските земи
15. Кои са мирмидонците?
16. Еничаринът Склаф, името Слав и робите
17. Аспарух, Мемнон и етиопските българи
18. Името на Кан(ас) Аспарух не е случайно
19. Срещата м/у Калоян и Пиер дьо Брашо
20. Амазонките на Тезей, Херодот, Дахомей, Южна Америка и Африка
21. Фердинанд I, славянин и потомък на витинските князе.
22. НОВ МЕТОД ЗА РАЗЧИТАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ РУНИ
23. Амазонките в древността (Тракия, Мала Азия,Либия)
24. ПОЛИСЪТ СРЕЩУ ДЪРЖАВАТА
25. АТЛАНТИ ЛИ СА МИТОЛОГИЧНИТЕ ТИТАНИ?
26. Черноморската Троя – тайната на Ропотамо
27. Брут Троянски - легендарният първи владетел на Британия
28. ЧУЖДИЦА ЛИ Е НАИМЕНОВАНИЕТО "ТРАКИ"?
29. О неразумний, защо се срамиш да се наречеш...мизиец?
30. Черноморската Троя - коя българска река е Омировата Симоис?